map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo pprc tvarkarastis tvarkarastis face

VIZIJA
moderni, atvira kaitai, atitinkanti asmens ir visuomenės poreikius profesinio mokymo įstaiga
MISIJA
teikti ugdymo, suaugusiųjų švietimo paslaugas, sudaryti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinti rinkos poreikius
INFORMACINIŲ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ APTARNAVIMO TECHNIKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro vidiniu pranešimų apie pažeidimus teikimo kanalu apie pažeidimą gali pranešti bet kuris asmuo, kurį su Centru sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, taip pat kiti asmenys.

Kompetentingu subjektu, administruoti Centro vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą (nagrinėti jais gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrinti asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą) yra paskirta Darbo ir civilinės saugos inžinierė Milda Švelnienė,  el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., mob. 8 614 32454.

Informaciją apie korupciją bei pastebėtus pažeidimus Centro vidiniu pranešimų apie pažeidimus kanalu galima pateikti:

 • tiesiogiai atvykus į Centrą (Pilėnų g. 35 – Darbo ir civilinės saugos inžinieriaus kabinetas ar Staniūnų 68 – Nr.9 kabinetas) jo oficialiomis darbo valandomis pas Darbų saugos inžinerę;
 • atsiųsti (raštu, paštu) laisvos formos pranešimą adresu Staniūnų g. 68, Panevėžys ant voko nurodant KAM ASMENIŠKAI (direktoriui Broniui Sadulai, direktoriaus pavaduotojui ugdymui Kazimierui Tautvaišui, direktoriaus pavaduotojai infrastruktūrai Laurai Galiauskienei ar darbų saugos inžinierei Mildai Švelnienei) ADRESUOTAS PRANEŠIMAS;
 • siunčiant laisvos formos pranešimą, informacija turi būti teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu;
 • rasti el. paštus išvardintų asmenų galima Centro puslapyje www.panprc.lt.

PRANEŠTI GALIMA APIE:

 • galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką;
 • administracinį nusižengimą;
 • darbo pareigų pažeidimą;
 • šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą;
 • ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinota iš turimų ar turėtų darbo arba sutartinių santykių su Centru.

Asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus, apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemonės:

 • asmens konfidencialumo užtikrinimas;
 • draudimas daryti neigiamą poveikį asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą;
 • teisė gauti atlyginimą už vertingą informaciją;
 • teisė gauti kompensaciją;
 • nemokamos teisinės pagalbos užtikrinimas;
 • atleidimas nuo atsakomybės.

Prieš darbuotoją, pateikusį informaciją apie pažeidimą, ir jo šeimos narius, dirbančius Centre arba kitame su Centru subordinaciniais ryšiais susijusiame juridiniame asmenyje, dėl tokios informacijos pateikimo nuo informacijos pateikimo dienos draudžiama imtis neigiamo poveikio priemonių: atleisti jį iš darbo, perkelti į žemesnes pareigas ar kitą darbo vietą, bauginti, priekabiauti, diskriminuoti, grasinti susidoroti, apriboti karjeros galimybes, sumažinti darbo užmokestį, pakeisti darbo laiką, kelti abejones dėl kompetencijos, perduoti neigiamą informaciją apie jį tretiesiems asmenims, taikyti bet kokias kitas neigiamo poveikio priemones.

Darbuotojui, pranešusiam apie pažeidimą, ir jo šeimos nariams, dirbantiems Centre arba kitame su Centru subordinaciniais ryšiais susijusiame juridiniame asmenyje, taikomos teisinės gynybos priemonės, nustatytos Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 11 straipsnyje ir kituose teisės aktuose.

Apie korupciją taip pat galima pranešti:

 • paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. siunčiant užpildytą Specialių tyrimų tarnybos rekomenduojamą Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą formą
 • per Specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainę;
 • paskambinus Specialiųjų tyrimų tarnybai visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis).

Pranešėjų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai ir kita aktuali informacija:

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo

Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta atmintinė dėl pranešimo apie asmeniui žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarkos

baneriai

Mūsų draugai:

SMSM logo  lr  rumai2   aikos priedelis mes rusuojam   image0011