map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo pprc tvarkarastis tvarkarastis face

VIZIJA
moderni, atvira kaitai, atitinkanti asmens ir visuomenės poreikius profesinio mokymo įstaiga
MISIJA
teikti ugdymo, suaugusiųjų švietimo paslaugas, sudaryti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinti rinkos poreikius
INFORMACINIŲ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ APTARNAVIMO TECHNIKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

Dokumentai

Reorganizavimo dokumentai:

pdfInformuojame kad yra parengtos reorganizavimo sąlygos.pdf

pdfPanevėžio mokymo centro pareigybių sąrašas.pdf

pdfPanevėžio mokymo centro valdymo struktūra.pdf

pdfPanevėžio mokymo centro įstatai.pdf

pdfReorganizavimo sąlygos.pdf


 pdfViešosios įstaigos Panevėžio profesinio rengimo centro įstatai.pdf

pdfLicencija vygdyti formaliojo profesinio mokymo programas.pdf

pdfRegistravimo pažymėjimas.pdf

icon Viešosios įstaigos Panevėžio profesinio rengimo centro vidaus darbo tvarkos taisyklės.doc

pdfVidaus darbo tvarkos taisyklės 2020m.pdf

pdfAsmens duomenų tvarkymo taisyklės.pdf


icon Bendrabučio nuostatai.doc


icon Žemės ir namų ūkio veiklos skyriaus nuostatai.doc

icon Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio padalinio nuostatai.doc

icon Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio padalinio nuostatų papildymas.doc

icon Profesinio mokymo skyrių nuostatų papildymas.doc

icon Mechatronikos skyriaus nuostatai.doc

icon Paslaugų skyriaus nuostatai.doc

icon Pletros skyriaus nuostatai.doc

icon Statybos skyriaus nuostatai.doc

icon Suaugusiųjų profesinio mokymo skyriaus nuostatai.docx

icon Gimnazijos skyriaus nuostatai.docx

icon Gimnazijos nuostatų pakeitimas.doc


icon Sektorinio praktinio mokymo centro paslaugų teikimo tvarkos aprašas.docx


pdfElektroninio dienyno sudarymo nuostatai.pdf


pdfReorganizavimo sąlygos.pdf


pdfMokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka.pdf


 pdfStipendijos, materialinė parama, nemokamas maitinimas.pdf

docStipendijos ir Materialinės paramos skyrimo tvarkos aprašas 2021m.doc


 pdf Ugdymo proceso organizavimo tvarkos aprašas ir planas.pdf

 pdf Ugdymo proceso organizavimui darbo grupė.pdf


 icon SISTEMINIS RIZIKOS VALDYMAS


pdfĮsakymas Informacijos apdorojimo priemonių naudojimo tvarkos aprašas.pdf

docInformacijos apdorojimo priemonių naudojimo tvarka.doc


pdfCivilinės saugos grandys ir Ekstremalių situacijų valdymo grupės.pdf


docxMobingo atmintinė.docx


pdfPanevėžio profesinio rengimo centro tarybos kolegialus valdymo organas.pdfbaneriai

Mūsų draugai:

SMSM logo  lr  rumai2   aikos priedelis mes rusuojam   image0011