map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo pprc tvarkarastis tvarkarastis face

VIZIJA
moderni, atvira kaitai, atitinkanti asmens ir visuomenės poreikius profesinio mokymo įstaiga
MISIJA
teikti ugdymo, suaugusiųjų švietimo paslaugas, sudaryti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinti rinkos poreikius
INFORMACINIŲ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ APTARNAVIMO TECHNIKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

Tarptautiniai projektai

GREEN, GREENER, THE GREENEST - WIND, WATER, THE WORLD

erasmus

VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras kartu su partneriais iš Vokietijos, Lenkijos, Latvijos ir Škotijos įgyvendina Kuldigos technologijų ir turizmo technikumo koordinuojamą Erasmus+ programos  strateginių parnerysčių projektą  - 3GW - "Green, greener, the greenest - wind, water, the world". 2016 m. liepos 3-5 dienomis Berlyne įvyko 2-asis tarptautinis projekto partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo Centro direktorius Bronius Sadula ir plėtros skyriaus vedėja Justina Čivilytė. Susitikimo metu buvo aptartos jau įgyvendintos projektinės veiklos, nuveikti darbai, aptartos iškilusios problemos, diskutuota apie būsimas veiklas.

dsc 0418 dsc 0424 img 0164 img 0174


 

 

 

 

 

 

DECO - KEY COMPETENCES FOR CAREER DESIGNING IN COOPERATION WITH LABOUR MARKET

erasmus
VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras įgyvendina Erasmus+ KA2 strateginės partnerystės projektą "DECO - key competences for career designing in cooperation with labour market" Nr. 2014-1-LT01-KA202-000633. 2016 m. birželio 27-30 d. įvyko 4-asis baigiamasis tarptautinis projekto partnerių sustikimas Kalkane, Turkijoje. Susitikime su partneriais iš Turkijos, Bulgarijos, Lietuvos ir Ispanijos dalyvavo Centro direktorius Bronius Sadula ir plėtros skyriaus vedėja Justina Čivilytė. 
Susitikimo metu buvo aptarti projekto įgyvendinimo etapai, sėkmės kriterijai ir taisytini aspektai, diskutuota apie partnerių bendradarbiavimą projektinėse veiklose ateityje.  Susitikime taip pat buvo pristatyti papildomi sukurti projekto rezultatai - leidiniai "Tips for success" ir "Communication for success".  Vizito metu visi susitikimo dalyviai lankėsi profesinėse mokymo įstaigose, alternatyvias veiklas jaunimui siūlančioje stovykloje, susipažino su profesinės mokyklos praktinio mokymo dirbutvėmis. 
dsc 0064 dsc 0070 dsc 0142 dsc 0400

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 2014-1-LT01-KA102-000200

erasmus

LEONARDO DA VINČIO MOBILUMO PROJEKTAS
APDAILININKO – STATYBININKO SPECIALYBĖS MOKINIŲ PRAKTINIŲ IR SICIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS ES ŠALYSE
Nr. 2014-1-LT01-KA102-000200

Projekto rengėjas: Ukmergės technologijų ir verslo mokykla.
Projekto koordinatorė: Kristina Saladžienė. VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centre koordinuoja Leonora Baltrėnienė.
Projekto partneriai Lietuvoje: VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras, Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla, Utenos regioninis profesinio mokymo centras, VšĮ Kelmės profesinio rengimo centras.
Projekto partneriai užsienyje: ,,Bildungsberatung & Vermittlungsagentur in Österreich'' (Austrija), Institute „infeba“ (Vokietija)
Projekto dalyviai: 30 apdailininko-statybininko specialybės mokinių iš penkių Lietuvos profesinio mokymo organizacijų: 6 Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos, 6 VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro, 6 Utenos regioninio profesinio mokymo centro, 6 VšĮ Alantos technologijų ir verslo mokyklos ir 6 VšĮ  Kelmės profesinio rengimo mokiniai. Projektas yra  aktualus visiems jame dalyvaujantiems mokiniams, kadangi jiems visiems labai svarbus sėkmingos integracijos į darbo rinką klausimas.
Pagrindinis projekto tikslas: tobulinti praktinius-profesinius bei socialinius įgūdžius europiniame kontekste  apdailos ir statybos srityje, siekiant geresnių, profesinės integracijos į šiuolaikinę darbo rinką, galimybių.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2014-07-01 - 2015-06-30 2013 
Projekto uždaviniai: lavinti jau turimus bei įgyti naujus  apdailos ir statybos praktinius-profesinius įgūdžius, panaudojant naujausias statybos ir apdailos technologijas, modernią įrangą, techniką bei medžiagas, praktikos atliekamos ES šalių įmonėse metu; įgyti tarptautinę, pripažintą darbinę  praktiką; ugdyti asmeninio bei komandinio darbo įgūdžius, bendravimo įgūdžius, atsakomybės jausmą, pasitikėjimą savo jėgomis; tobulinti bendrosios bei specialybės užsienio kalbos praktinius įgūdžius; ugdyti adaptacijos kitoje kultūrinėje terpėje įgūdžius, įgyti tarptautinę mobilumo patirtį.

 

Į stažuotę Austrijoje 2014 m. rugsėjo 5-28  dienomis vyko:AP3 grupės mokiniai Deividas Sauka, Antanas Strelčiūnas ir Eligijus Tubis.
Rezultatai: patobulinti bei įgyti nauji praktiniai-profesiniai, socialiniai, asmeninio ir komandinio darbo įgūdžiai, atsakomybės jausmas bei sustiprintas pasitikėjimas savo jėgomis; patobulinti  bendrosios bei profesinės užsienio kalbos praktiniai įgūdžiai; įgyta tarptautinė darbinė patirtis, sąlygojanti projekto dalyvių konkurencingumą bei sėkmingesnį įsiliejimą į nacionalinę bei ES darbo rinką; patobulinti bei įgyti įgūdžiai, žinios bei darbinė patirtis įvertinti ir pripažinti tarptautiniu lygiu - išduotas Europass mobilumo dokumentas ir sertifikatai; praplėstas kultūrinis, geografinis akiratis, išugdyti adaptacijos kitoje kultūrinėje terpėje įgūdžiai, įgyta tarptautinė mobilumo patirtis.
Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal ERAZMUS+ programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija nėra atsakingi už pateikiamos informacijos turinį. 

Nr. 2014-1-LT01-KA102-000200

erasmus

ERAZMUS + PROGRAMOS LEONARDO DA VINČIO MOBILUMO PROJEKTAS
„APDAILININKO – STATYBININKO SPECIALYBĖS MOKINIŲ PRAKTINIŲ IR SICIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS ES ŠALYSE“
Nr. 2014-1-LT01-KA102-000200

 

Projekto rengėjas: Ukmergės technologijų ir verslo mokykla.
Projekto koordinatorė: Kristina Saladžienė. VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centre koordinuoja Leonora Baltrėnienė.
Projekto partneriai Lietuvoje: VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras, Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla, Utenos regioninis profesinio mokymo centras, VšĮ Kelmės profesinio rengimo centras.
Projekto partneriai užsienyje: ,,Bildungsberatung & Vermittlungsagentur in Österreich'' (Austrija), Institute „infeba“ (Vokietija)
Projekto dalyviai: 30 apdailininko - statybininko specialybės mokinių iš penkių Lietuvos profesinio mokymo organizacijų: 6 Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos, 6 VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro, 6 Utenos regioninio profesinio mokymo centro, 6 VšĮ Alantos technologijų ir verslo mokyklos ir 6 VšĮ  Kelmės profesinio rengimo mokiniai. Projektas yra  aktualus visiems jame dalyvaujantiems mokiniams, kadangi jiems visiems labai svarbus sėkmingos integracijos į darbo rinką klausimas.
Pagrindinis projekto tikslas: tobulinti praktinius-profesinius bei socialinius įgūdžius europiniame kontekste  apdailos ir statybos srityje, siekiant geresnių, profesinės integracijos į šiuolaikinę darbo rinką, galimybių.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2014-07-01 - 2015-06-30 2013 
Projekto uždaviniai: lavinti jau turimus bei įgyti naujus  apdailos ir statybos praktinius-profesinius įgūdžius, panaudojant naujausias statybos ir apdailos technologijas, modernią įrangą, techniką bei medžiagas, praktikos atliekamos ES šalių įmonėse metu; įgyti tarptautinę, pripažintą darbinę  praktiką; ugdyti asmeninio bei komandinio darbo įgūdžius, bendravimo įgūdžius, atsakomybės jausmą, pasitikėjimą savo jėgomis; tobulinti bendrosios bei specialybės užsienio kalbos praktinius įgūdžius; ugdyti adaptacijos kitoje kultūrinėje terpėje įgūdžius, įgyti tarptautinę mobilumo patirtį.

 

Į stažuotę Austrijoje 2014 m. rugsėjo 5-28  dienomis vyko AP3 grupės mokiniai: Deividas Sauka, Antanas Strelčiūnas ir Eligijus Tubis.
Į stažuotę Vokietijoje 2015 m. gegužės 9-30 dienomis vyko AP3V mokiniai: Svajūnas Bitinas, Paulius Adomonis ir Edvardas Preidys.
Rezultatai: patobulinti bei įgyti nauji praktiniai-profesiniai, socialiniai, asmeninio ir komandinio darbo įgūdžiai, atsakomybės jausmas bei sustiprintas pasitikėjimas savo jėgomis; patobulinti  bendrosios bei profesinės užsienio kalbos praktiniai įgūdžiai; įgyta tarptautinė darbinė patirtis, sąlygojanti projekto dalyvių konkurencingumą bei sėkmingesnį įsiliejimą į nacionalinę bei ES darbo rinką; patobulinti bei įgyti įgūdžiai, žinios bei darbinė patirtis įvertinti ir pripažinti tarptautiniu lygiu - išduotas Europass mobilumo dokumentas ir sertifikatai; praplėstas kultūrinis, geografinis akiratis, išugdyti adaptacijos kitoje kultūrinėje terpėje įgūdžiai, įgyta tarptautinė mobilumo patirtis.
Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal ERAZMUS+ programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija nėra atsakingi už pateikiamos informacijos turinį.  

 

 

LEONARDO DA VINČIO MOBILUMO PROJEKTAS

mokvisagyvpro

LEONARDO DA VINČIO MOBILUMO PROJEKTAS
AUTOMOBILIŲ REMONTO SPECIALYBĖS MOKINIŲ PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS ES ŠALYSE
Nr. LLP-LdV-IVT-2013-LT-0836

 

Projekto rengėjas: Ukmergės technologijų ir verslo mokykla.
Projekto koordinatorė: Kristina Saladžienė. VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centre koordinuoja Leonora Baltrėnienė.
Projekto partneriai Lietuvoje: VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras, Utenos regioninio profesinio mokymo centras, VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla, VšĮ Kelmės profesinio rengimo centras, VšĮ Kauno mechanikos mokykla.
Projekto partneriai užsienyje: Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnutzige GmbH, Wisamar educational institute Leipzig / Vokietija,  Land und Fortswirtschaftlicher Betrieb /Austrija ir Rygos technikos kolegija/Latvija.
Projekto dalyviai: 35 automobilių remonto specialybių mokiniai iš 6 Lietuvos profesinio mokymo organizacijų -  6 Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos, 6 VšĮ Kauno mechanikos mokyklos,  6 VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro, 6 Utenos regioninio profesinio mokymo centro, 6 VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklos bei 5 VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro mokiniai
 
Pagrindinis projekto tikslas: tobulinti praktinius-profesinius bei socialinius įgūdžius europiniame kontekste automobilių remonto ir techninės priežiūros srityje, siekiant geresnių  profesinės integracijos į šiuolaikinę darbo rinką galimybių.
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2013  m. birželio 1d. - 2014  m. gegužės 31 d.
Projekto uždaviniai:  lavinti jau turimus automobilių remonto bei techninės priežiūros praktinius įgūdžius bei įgyti naujų, panaudojant naujausias technologijas, įrangą bei techniką; ugdyti asmeninio bei komandinio darbo įgūdžius, bendravimo įgūdžius, atsakomybės jausmą, pasitikėjimą savo jėgomis; tobulinti bendrosios bei specialybės užsienio kalbos praktinius įgūdžius; ugdyti adaptacijos kitoje kultūrinėje terpėje įgūdžius, įgyti mobilumo patirties.
 
Į stažuotę Austrijoje 2013 m. rugsėjo 7-27  dienomis vyko: AE1 gr. mokiniai Gražvydas Skaparas ir Edgaras Šeštokas.
Į stažuotę Latvijoje 2014 m. kovo 31 – balandžio 18 dienomis vyko: A1 gr. mokiniai Martynas Podelis ir Edvinas Morkis.
Į stažuotę Vokietijoje 2014 m. balandžio 13 – gegužės 2 dienomis vyko: AE1 gr. mokinys Modestas Grigas ir A2V gr. mokinys Ignas Kolinis. 
 
Rezultatai:patobulinti projekto dalyvių profesiniai, praktiniai įgūdžiai automobilių remonto bei techninės priežiūros srityje; išugdyti asmeninio bei komandinio darbo įgūdžiai, bendravimo įgūdžiai, įgytas atsakomybės jausmas bei pasitikėjimas savo jėgomis; patobulinti bendrosios bei specialybės užsienio kalbos praktiniai įgūdžiai; išugdyti adaptacijos kitoje kultūrinėje terpėje įgūdžiai, įgyta tarptautinio mobilumo patirtis.
 

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas


 

 

Nr. LLP-LdV-VETPRO-2012-LT-0772

 mokvisagyvpro

Leonardo da Vinci mobilumo  projektas pagal Mokymosi visą gyvenimą programą
Nr. LLP-LdV-VETPRO-2012-LT-0772
„Kirpimo ir makiažo ypatumai Šiaurės ir Pietų Europoje”

 

Projektas finansuojamas iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas

Projekto rengėjas: Ukmergės technologijų ir verslo mokykla.
Projekto koordinatorė: Kristina Saladžienė. VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centre koordinuoja Leonora Baltrėnienė.
Projekto partneriai Lietuvoje: VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras, Utenos regioninio profesinio mokymo centras, VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla.
Projekto partneriai užsienyje: Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnutzige GmbH, Wisamar educational institute Leipzig / Vokietija ir Land und Fortswirtschaftlicher Betrieb /Austrija.
Projekto dalyviai: 8 Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos, 6 VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro, 6 Utenos regioninio profesinio mokymo centro ir 6 VšĮ Alantos technologijų ir verslo mokyklos apdailininko-statybininko specialybės mokiniai.
Pagrindinis projekto tikslas: tobulinti praktinius-profesinius bei socialinius įgūdžius europiniame kontekste, apdailos ir statybos srityje, siekiant geresnių profesinės integracijos į šiuolaikinę darbo rinką galimybių.
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2012 m. birželio 1d. - 2013 m. gegužės 31 d.

 

Projekto uždaviniai: lavinti apdailos ir statybos praktinius-profesinius įgūdžius bei įgyti naujų, panaudojant naujausias statybos ir apdailos technologijas, modernią įrangą, techniką bei medžiagas;
ugdyti komandinio bei individualaus darbo įgūdžius, bendravimo įgūdžius, atsakomybės jausmą, pasitikėjimą savo jėgomis; tobulinti bendrosios bei profesinės užsienio kalbos praktinius įgūdžius; ugdyti adaptacijos kitoje kultūrinėje terpėje įgūdžius, įgyti mobilumo patirties.
Į stažuotę Austrijoje 2012 m. rugsėjo 16 –spalio 07 dienomis vyko: AP0 gr. mokiniai Dovydas Trybė, Vitalijus Laurynaitis ir Modestas Vaišvila.
Į stažuotę Vokietijoje 2013 m. kovo 3 – 24 dienomis vyko: AP1 gr. mokiniai Edgaras Rudavičius, Ramūnas Vaitekūnas ir Edvinas Užinskas.

 

Rezultatai: 1) įvykdyta praktika pagal 3 savaičių stažuotės programą; 2) patobulinti projekto dalyvių profesiniai praktiniai įgūdžiai apdailos ir statybos srityje, kurie leis lengviau integruotis į Lietuvos darbo rinką; 3) išugdyti komandinio ir individualaus darbo bei bendravimo įgūdžiai, įgytas atsakomybės jausmas ir pasitikėjimas savo jėgomis; 4) patobulinti bendrosios bei profesinės užsienio kalbos praktiniai įgūdžiai; 5) dalyviai įgijo vertingos socialinės , tarpkultūrinės bei tarptautinio mobilumo patirties; 6) projekto dalyviams įteiktas Europass mobilumo dokumentas; 7) dalyviai pasidalino įgytomis žiniomis su savo klasių moksleiviais, profesijos mokytojais.

 

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas


DĖMESIUI!

mok

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo, Technikos priežiūros verslo darbuotojo specialybių mokinių dėmesiui!
2013 m. birželio 7 d. (penktadienį) 9.00 val. kviečiame dalyvauti Leonardo da Vinci mokinių mobilumo projekto „Žemės ūkio technikos eksploatavimas įvairesniame landšafte tarptautinė praktika“ atrankoje į profesinę stažuotę Austrijoje ir Vokietijoje.

 

Projekto rengėjas: Ukmergės technologijų ir verslo mokykla.
Projekto koordinatorė: Kristina Saladžienė. VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centre koordinuoja Leonora Baltrėnienė.
Projekto partneriai Lietuvoje: VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras, Utenos regioninio profesinio mokymo centras, VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla.
Projekto partneriai užsienyje: Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnutzige GmbH, Wisamar educational institute Leipzig / Vokietija ir Land und Fortswirtschaftlicher Betrieb /Austrija.
Projekto dalyviai: 8 Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos, 6 VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro, 6 Utenos regioninio profesinio mokymo centro ir 6 VšĮ Alantos technologijų ir verslo mokyklos apdailininko-statybininko specialybės mokiniai.

 

Pagrindinis projekto tikslas: tobulinti praktinius-profesinius bei socialinius įgūdžius europiniame kontekste, apdailos ir statybos srityje, siekiant geresnių profesinės integracijos į šiuolaikinę darbo rinką galimybių. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2012 m. birželio 1d. - 2013 m. gegužės 31 d.
Projekto uždaviniai: lavinti apdailos ir statybos praktinius-profesinius įgūdžius bei įgyti naujų, panaudojant naujausias statybos ir apdailos technologijas, modernią įrangą, techniką bei medžiagas;
ugdyti komandinio bei individualaus darbo įgūdžius, bendravimo įgūdžius, atsakomybės jausmą, pasitikėjimą savo jėgomis; tobulinti bendrosios bei profesinės užsienio kalbos praktinius įgūdžius; ugdyti adaptacijos kitoje kultūrinėje terpėje įgūdžius, įgyti mobilumo patirties.

 

Į stažuotę Austrijoje 2012 m. rugsėjo 16 –spalio 07 dienomis vyko: AP0 gr. mokiniai Dovydas Trybė, Vitalijus Laurynaitis ir Modestas Vaišvila.
Į stažuotę Vokietijoje 2013 m. kovo 3 – 24 dienomis vyko: AP1 gr. mokiniai Edgaras Rudavičius, Ramūnas Vaitekūnas ir Edvinas Užinskas.
Rezultatai: 1) įvykdyta praktika pagal 3 savaičių stažuotės programą; 2) patobulinti projekto dalyvių profesiniai praktiniai įgūdžiai apdailos ir statybos srityje, kurie leis lengviau integruotis į Lietuvos darbo rinką; 3) išugdyti komandinio ir individualaus darbo bei bendravimo įgūdžiai, įgytas atsakomybės jausmas ir pasitikėjimas savo jėgomis; 4) patobulinti bendrosios bei profesinės užsienio kalbos praktiniai įgūdžiai; 5) dalyviai įgijo vertingos socialinės , tarpkultūrinės bei tarptautinio mobilumo patirties; 6) projekto dalyviams įteiktas Europass mobilumo dokumentas; 7) dalyviai pasidalino įgytomis žiniomis su savo klasių moksleiviais, profesijos mokytojais.

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas


 

Nr.LLP-ldv-IVT-2012-LT-0697

LLP LT

Stažuotės Lenkijoje ir Latvijoje

2012 m. lapkričio 4 - 24 d. vyko dvi projekto dalyvių stažuotės Latvijoje ir Lenkijoje pagal projektą „Ilgalaikis makiažas - grožio paslaptis“ Nr. Nr.LLP-ldv-IVT-2012-LT-0697, kurį rengė Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras. Iš VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro stažuotėse dalyvavo dvi higieninės kosmetikos kosmetiko specialybės merginos. Į stažuotę Latvijoje (Jelgava) vyko HK1V grupės mokinė Rolanda Jonelienė, o stažuotėje Lenkijoje (Bialystoka) dalyvavo HK0 grupės mokinė Raminta Šimkutė.

Merginos stažuočių metu dirbo pagal įgyjamą specialybę, susipažino su naujausiomis ilgalaikio makiažo technologijomis, išmoko pačios atlikti ilgalaikį makiažą bei išbandė įvairias ilgalaikio makiažo technikas ir technologijas ir aptarnavo klientus. Laisvalaikį merginos taip pat leido įdomiai ir turiningai. Aplankė įžymias miestų vietas.

Projekto metu buvo sukurta metodinė medžiaga, ji bus naudojama mokymo procese.

 

  imgp6537 imgp6617


 

 

 

 

 

 

Nr.LLP-LdV-IVT-2012-LT-0667

mokvisagyvpro

LEONARDO DA VINČI MOBILUMO PROJEKTAS
APDAILININKO - STATYBININKO SPECIALYBĖS MOKINIŲ PROFESINIŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS ES ŠALYSE Nr.LLP-LdV-IVT-2012-LT-0667

Projekto rengėjas: Ukmergės technologijų ir verslo mokykla.
Projekto koordinatorė: Kristina Saladžienė. VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centre koordinuoja Leonora Baltrėnienė.
Projekto partneriai Lietuvoje: VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras, Utenos regioninio profesinio mokymo centras, VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla.
Projekto partneriai užsienyje: Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnutzige GmbH, Wisamar educational institute Leipzig / Vokietija ir Land und Fortswirtschaftlicher Betrieb /Austrija.
Projekto dalyviai: 8 Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos, 6 VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro, 6 Utenos regioninio profesinio mokymo centro ir 6 VšĮ Alantos technologijų ir verslo mokyklos apdailininko-statybininko specialybės mokiniai.

 

Pagrindinis projekto tikslas: tobulinti praktinius-profesinius bei socialinius įgūdžius europiniame kontekste, apdailos ir statybos srityje, siekiant geresnių profesinės integracijos į šiuolaikinę darbo rinką galimybių. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2012 m. birželio 1d. - 2013 m. gegužės 31 d.
Projekto uždaviniai: lavinti apdailos ir statybos praktinius-profesinius įgūdžius bei įgyti naujų, panaudojant naujausias statybos ir apdailos technologijas, modernią įrangą, techniką bei medžiagas;
ugdyti komandinio bei individualaus darbo įgūdžius, bendravimo įgūdžius, atsakomybės jausmą, pasitikėjimą savo jėgomis; tobulinti bendrosios bei profesinės užsienio kalbos praktinius įgūdžius; ugdyti adaptacijos kitoje kultūrinėje terpėje įgūdžius, įgyti mobilumo patirties.

Į stažuotę Austrijoje 2012 m. rugsėjo 16 –spalio 07 dienomis vyko: AP0 gr. mokiniai Dovydas Trybė, Vitalijus Laurynaitis ir Modestas Vaišvila.
Į stažuotę Vokietijoje 2013 m. kovo 3 – 24 dienomis vyko: AP1 gr. mokiniai Edgaras Rudavičius, Ramūnas Vaitekūnas ir Edvinas Užinskas.
Rezultatai: 1) įvykdyta praktika pagal 3 savaičių stažuotės programą; 2) patobulinti projekto dalyvių profesiniai praktiniai įgūdžiai apdailos ir statybos srityje, kurie leis lengviau integruotis į Lietuvos darbo rinką; 3) išugdyti komandinio ir individualaus darbo bei bendravimo įgūdžiai, įgytas atsakomybės jausmas ir pasitikėjimas savo jėgomis; 4) patobulinti bendrosios bei profesinės užsienio kalbos praktiniai įgūdžiai; 5) dalyviai įgijo vertingos socialinės , tarpkultūrinės bei tarptautinio mobilumo patirties; 6) projekto dalyviams įteiktas Europass mobilumo dokumentas; 7) dalyviai pasidalino įgytomis žiniomis su savo klasių moksleiviais, profesijos mokytojais.
Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas

Nr.LLP-LdV-IVT-2012-LT-0690

mokvisagyvpro
LEONARDO DA VINČI MOBILUMO PROJEKTAS
MECHATRONIKŲ PROFESINIŲ GEBĖJIMŲ TOBULINIMAS EUROPOJE  
Nr.LLP-LdV-IVT-2012-LT-0690

Projekto rengėjas: Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras.
Projekto koordinatorė: Irina Morozova
Projekto partneriai Lietuvoje: VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras, Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras, Utenos regioninio profesinio mokymo centras, Alytaus profesinio rengimo centras.

Projekto partneriai užsienyje: Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnutzige GmbH, Wisamar educational institute Leipzig / Vokietija
Projekto dalyviai: VšĮ Panevėžio PRC, Visagino technologijos ir verslo PMC, Vilniaus technologijų ir verslo PMC, Utenos regioninio PMC, Alytaus PRC automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikos specialybės mokiniai.

Pagrindinis projekto tikslas: tobulinti mechatroniko specialybės mokinių praktinius profesinius įgūdžius, skatinti mokinius motyvuotai siekti naujų kompetencijų, didinti mokinių kognityvines ir komunikacines kompetencijas, tobulinti užsienio kalbų žinias.

Į stažuotę 2013 m. sausio 5-27 d./DE vyko: AM0 gr. mokiniai Evaldas Lapėnas ir Marius Strakšys.

Rezultatai: 1) įvykdyta gamybinė praktika pagal 3 savaičių stažuotės programą; 2) patobulinti praktiniai dalyvių įgūdžiai, kurie leis lengviau integruotis į Lietuvos darbo rinką; 3) projekto dalyviams įteiktas Europass mobilumo dokumentas: 4) pagerinti dalyvių užsienio kalbos įgūdžiai; 5) dalyviai įgijo vertingos socialinės ir tarpkultūrinės patirties; 6) dalyviai įgijo tarptautinių projektų tarptautinio mobilumo patirties; 7) dalyviai pasidalino įgytomis žiniomis su savo klasių moksleiviais, profesijos mokytojais.

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

 

LATVIJOS IR LIETUVOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMA

Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa pagal 2007-2013 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą

Logo CBC LV LT
VocEdu Nr. LLIV-265
„Profesinio mokymo tobulinimas atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius“Šio projekto tikslas yra palengvinti profesinio mokymo plėtrą, prisitaikant prie darbo rinkos poreikių ir užtikrinti mokinių didėjimą profesinio mokymo įstaigose, įsikūrusiose pasienio zonose, tiekiant kokybišką ir konkurencingą profesinį mokymą.

Projekto potiksliai yra šie:
(1) Vystyti ir stiprinti bendradarbiavimą tarp profesinių mokyklų ir darbo rinkos mokymo programų tobulinimo ir praktinių stažuočių srityje;
(2)  Pakelti mokytojų kvalifikaciją vizitų į įmones, bendrų tarpvalstybinių susitikimų, mokymų ir meistriškumo pamokų metu;
(3)  Pagerinti praktinių mokymų įrangą tam, kad ji atitiktų kvalifikuotos darbo jėgos darbo rinkai poreikius
(4) Skatinti profesinį mokymą ir kelti profesinio mokymo prestižą.


Projekto pradžia – 2012 m. balandis
Projekto pabaiga – 2014 m.vasaris
Projekto trukmė – 22 mėnesiai

Projekto partnerystė yra sudaryta iš 16 partnerių – 12 profesinių mokyklų, 3 regionio vystymo organizacijų ir 1 aukštojo mokslo įstaigos. Projekto veiklos apims Kurzemes regioną, Jelgavą ir apylinkes, Utenos, Panevėžio, Telšių, Klaipėdos, Kauno ir Šiaulių regionus.


Partneriai iš Latvijos:

 •     Kurzeme regiono planavimas
 •     Cīrava profesinė vidurinė mokykla
 •     Kuldīga  technologijų ir turizmo profesinė mokykla
 •     Laidze profesinė vidurinė mokykla
 •     Liepāja technologijų mokykla
 •     Saldus profesinė vidurinė mokykla
 •     Skrunda profesinė vidurinė mokykla
 •     Ventspils profesinė vidurinė mokykla
 •     Jelgava profesinė vidurinė mokykla
 •     Jelgavos regiono turizmo centrasPartneriai iš Lietuvos:

 •     Panevėžio profesinio rengimo centras
 •     Panevėžio verslo konsultacinis centras
 •     Kauno maisto pramonės mokykla
 •     Kauno kolegija
 •     Kauno statybininkų rengimo centras
 •     VšĮ Šiaulių regiono plėtros agentūra
 •     Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla.

 

zemelapis

NR. LLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0637

LLP LT

LEONARDO DA VINČI MOBILUMO PROJEKTAS


KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS, SIEKIANT MOKINIŲ PRAKTIKOS ĮMONĖSE ORGANIZAVIMO IR VERTINIMO KOKYBĖS
NR. LLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0637

 

Projekto rengėjas: VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras.
Projekto koordinatorė: Leonora Baltrėnienė
Projekto partneriai Lietuvoje: Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras, Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai, AB „Lietkabelis“.
Socialiniai partneriai: Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija.
Projekto partneriai užsienyje: Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica – CENFIM / Portugalija ir Berufskolleg Kempen / Vokietijoja
Projekto dalyviai: Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos, Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro, Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų, AB „Lietkabelis“ specialistai, susiję su mokinių praktikos įmonėse organizavimu ir vertinimu.
Pagrindinis projekto tikslas: gerinti mokinių praktikos įmonėse organizavimo ir vertinimo kokybę ir skatinti nuolatinį įgūdžių bei žinių siekimą.

Rezultatai: vizitų metu projekto dalyviai susipažino su Vokietijos ir Portugalijos švietimo bei profesinio mokymo sistema, su profesinio rengimo/technologinių institucijų darbu, jų privalumais, mokymosi bei darbo aplinka, išsiaiškino kaip profesinio mokymo procese panaudojamos naujos technologijos, kokie taikomi nauji mokymo metodai, detaliai išsiaiškino kaip organizuojama mokinių praktika įmonėse, mokymo institucijų ir įmonių bendradarbiavimo mokinių praktikos procese aspektus; susipažino su mokinių praktikos įmonėse programomis, taip pat  išsiaiškino kaip atkiekamas nuolatinis kasdieninis  praktikos vertinimas, kokie ir kaip taikomi bendri bei specifiniai (atsižvelgiant į specialybę bei standartus) vertinimo kriterijai, kaip dokumentuojama mokinio darbinė iniciatyva, komandinio darbo įgūdžiai, mokinio profesinė pažanga, atlikto darbo kokybė; kaip mokinys skatinamas motyvuotai įsivertinti savo profesines kompetencijas, daryti pozityvias išvadas ir organizuoti save profesinių įgūdžių tobulinimui geresniam darbui, išsiaiškino mokinio praktikos įmonėje galutinio įvertinimo aspektus. Be to, patobulino dalykinius profesinius įgūdžius, pasidalino profesine patirtimi su kolegomis, pagilino savo užsienio kalbos žinias, praplėtė akiratį, susipažino su priimančių šalių kultūra, papročiais, žmonių gyvenimo būdu. Priimančios organizacijos mainų vizitų dalyviams išdavė Europass mobilumo dokumentus.
       Po vizitų, projekto dalyviai parengė patobulinimą mokinio praktikos dienyne apie baigiamąjį mokinio praktikos įvertinimą. Detalus įvertinimas pagal 14 rodiklių (mokinio profesinės iniciatyvos, pažangos, komandinio darbo įgūdžių, atlikto darbo kokybės ir t.t.) skatins mokinį motyvuotai siekti dirbti geriau, daryti pozityvias išvadas. Toks baigiamasis mokinio praktikos įvertinimas bus objektyvesnis bei skaidresnis ir tai teigiamai itakos profesinio mokymo kokybę.

Projektinė veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.


 

NR. LLP-LdV-IVT-2011-LT-0519

LLP LT

LEONARDO DA VINCI MOBILUMO PROJEKTAS
AUTOMOBILIŲ REMONTO SPECIALYBĖS MOKINIŲ PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS VOKIETIJOJE NR. LLP-LdV-IVT-2011-LT-0519
Projekto rengėjas: Ukmergės technologijų ir verslo mokykla.
Projekto koordinatorė: Kristina Saladžienė.
Projekte dalyvaujančios institucijos Lietuvoje: VšĮ Kauno mechanikos mokykla; VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras; Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, Utenos regioninis profesinio mokymo centras.
Projekto partneriai užsienyje: Wisamar Bildungsgesellschaft mbH / Wisamar educational institute / Vokietija.
Pagrindinis projekto tikslas: tobulinti praktinius-profesinius bei socialinius įgūdžius europiniame kontekste automobilių remonto ir techninės priežiūros srityje, siekiant geresnių,profesinės integracijos į šiuolaikinę darbo rinką, galimybių.

Į stažuotę Leipcigo Wisamar Bildungsgesellschaft mbH / Wisamar educational institute / Vokietijoje kartu su VšĮ Kauno mechanikos mokyklos,  Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos, Utenos regioninis profesinio mokymo centro atstovais vyko mūsų Centro AE9 grupės mokiniai Tomas Balna, Andrius Jakaitis, Agnius Šivickas, Ernestas Žaldokas.

Rezultatai: stažuotės metu patobulinti projekto dalyvių profesiniai, praktiniai įgūdžiai automobilių remonto bei techninės priežiūros srityje; išugdyti komandinio darbo, bendravimo įgūdžiai,įgytas atsakomybės jausmas bei pasitikėjimas savo jėgomis; patobulinti bendrosios bei profesinės užsienio kalbos praktiniai įgūdžiai; išugdyti adaptacijos kitoje kultūrinėje terpėje įgūdžiai, įgyta tarptautinio mobilumo patirtis.

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.


 

Nr.LLP-LdV-IVT-2011-LT-0529

LLP LT

 

LEONARDO DA VINČI MOBILUMO PROJEKTAS
MOKINIŲ PROFESINIŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS ESTIJOJE IR PORTUGALIJOJE Nr.LLP-LdV-IVT-2011-LT-0529

 

Projekto rengėjas:  VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras.
Projekto  koordinatorė:  Leonora Baltrėnienė
Projekto partneriai Lietuvoje:  Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymocentras ir  VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras.
Sosialiniai partneriai: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai bei AB „Axis Industries“
Projekto partneriai užsienyje:  Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica – CENFIM / Portugalija ir NARVA KUTSEÕPPEKESKUS - NVTC/Estija
Projekto dalyviai:  Vilniaus technologijų ir verslo PMC bei VšĮ Panevėžio PRC automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikos specialybės mokiniai.
Pagrindinis projekto tikslas:  tobulinti automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko specialybės mokinių turimus profesinius įgūdžius, siekiant sėkmingos integracijos darbo rinkoje ir tuo pačiu gerinti profesinio rengimo kokybę šioje srityje.
Į stažuotę Portugalijoje CENFIM vyko:  Rolandas Beručka ir Algirdas Slanksnys iš Vilniaus technologijų ir verslo PMC bei Ernestas Dambrauskas ir Gediminas Kaira iš VšĮ Panevėžio PRC
Į stažuotę Estijoje NVTC vyko: Igor Kasperovič ir Vincas Latakas iš Vilniaus technologijų ir verslo PMC bei Deividas Gedvilas ir Viačeslav Stroganov iš VšĮ Panevėžio PRC
Rezultatai: stažuočių metu projekto dalyviai: a) susipažino su profesinio rengimo/technologinių institucijų darbu, su šalies profesinio rengimo sistema, automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko special. mokymo tendencijomis, mokymosi bei darbo aplinka; b) patobulino profesinius įgūdžius eksploatuojant pneumatines, elektropneumatines, hidraulines valdymo sistemas, programuojant loginius valdiklius bei parenkant jutiklius; c) pagilino užsienio k. žinias; d) praplėtė akiratį, susipažino su šalies kultūra, tradicijomis.
Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.
 
Stažuotė CENFIM Portugalijoje
Stažuotė NVTC Estijoje

 

TARPTAUTINĖS PATIRTIES PLĖTRA

LLP LT

Š.m. gegužės 30 d. vyko projektų sklaidos renginys „Tarptautinės patirties plėtra“. Sveikinimo žodį tarė Centro direktorius Bronius Sadula. Renginio metu mokiniai, dalyvavę ES Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinčio mobilumo projektuose ,,Mokinių profesinių įgūdžių tobulinimas Estijoje ir Portugalijoje‘‘ Nr. LLP-LdV-IVT-2011-LT-0529, „Automobilių remonto specialybės mokinių praktinių įgūdžių tobulinimas Vokietijoje“ Nr. LLP-LdV-IVT-2011-LT-0519, „Proginė šukuosena“ Nr. LLP-LdV-IVT-2011-LT-0529 bei „Euromechatronikas“ Nr. LLP-LdV-IVT-2011-LT-0529 pristatė savo stažuotes, pasidalino įgyta profesine patirtimi, papasakojo apie priimančias organizacijas, patirtus įspūdžius. Stažuočių dalyviams buvo įteikti Pažymėjimai bei Europass dokumentai.

f 2012 05 13 002 f 2012 05 13 005 f 2012 05 13 019 f 2012 05 13 023 f 2012 05 13 024


 

 

 

 

NR. LLP-LdV-IVT-2011-LT-0535

LLP LT

LEONARDO DA VINČI MOBILUMO PROJEKTAS
PROGINĖ ŠUKUOSENA NR. LLP-LdV-IVT-2011-LT-0535

Projekto rengėjas: Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras
Projekto koordinatorė: Sigita Kutienė
 

Projekte dalyvaujančios institucijos Lietuvoje: Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras, VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras, Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykla, Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla.

 

Projekto partneriai užsienyje: Ernst-Benary-Schule /Vokietija ir Rigas Stila un modes profesionala vidusskola /Latvija.
Pagrindinis projekto tikslas: Gilinti kirpėjų technologines žinias ir lavinti proginių šukuosenų modeliavimo profesinius įgūdžius.
 

Į stažuotę Rigas Stila un modes profesionala vidusskola Latvijoje kartu su Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro, Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokyklos, Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos atstovais  vyko mūsų Centro K0V gr. mokinės Sandra Galeckaitė ir Jolanta Valionytė .

 

Rezultatai: stažuotės metu projekto dalyvės patobulino praktinius profesinius įgūdžius modeliuojant progines šukuosenas, susipažino su kitokia darbo aplinka, praplėtė akiratį, pagilino užsienio kalbos žinias.  Mokinių įgytos profesinės kompetencijos bei tarptautinė patirtis  padidins įsidarbinimo galimybes ne tik Lietuvos, bet ES šalių grožio salonuose.

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Pristatymas


NR. LLP-LdV-IVT-2011-LT-0519

LLP LT

AUTOMOBILIŲ REMONTO SPECIALYBĖS MOKINIŲ PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS VOKIETIJOJE
NR. LLP-LdV-IVT-2011-LT-0519

Projekto rengėjas: Ukmergės technologijų ir verslo mokykla.
Projekto  koordinatorė: Kristina Saladžienė.

Projekte dalyvaujančios institucijos Lietuvoje: VšĮ Kauno mechanikos mokykla; VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras; Utenos regioninis profesinio mokymo centras.
Projekto partneriai užsienyje: Wisamar Bildungsgesellschaft mbH / Wisamar educational institute.

Pagrindinis projekto tikslas:   tobulinti praktinius-profesinius bei socialinius įgūdžius europiniame kontekste automobilių remonto ir techninės priežiūros srityje, siekiant geresnių, profesinės integracijos į šiuolaikinę darbo rinką, galimybių. 

 

Numatomi rezultatai: patobulinti projekto dalyvių profesiniai, praktiniai įgūdžiai automobilių remonto bei techninės priežiūros srityje; išugdyti komandinio darbo, bendravimo įgūdžiai, įgytas atsakomybės jausmas bei pasitikėjimas savo jėgomis; patobulinti bendrosios bei profesinės užsienio kalbos praktiniai įgūdžiai; išugdyti adaptacijos kitoje kultūrinėje terpėje įgūdžiai, įgyta tarptautinio mobilumo patirtis.


 

NR. LLP-LdV-IVT-2011-LT-0535

LLP LT

LEONARDO DA VINČI MOBILUMO PROJEKTAS 
PROGINĖ ŠUKUOSENA 
NR. LLP-LdV-IVT-2011-LT-0535
Projekto rengėjas: Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras 
Projekto  koordinatorė: Sigita Kutienė
 
Projekte dalyvaujančios institucijos Lietuvoje: Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras, VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras, Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykla, Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla. 
 
Projekto partneriai užsienyje: Ernst-Benary-Schule (Vokietija) ir Rigas Stila un modes profesionala vidusskola (Latvija).
Pagrindinis projekto tikslas: Gilinti kirpėjų technologines žinias ir lavinti proginių šukuosenų modeliavimo profesinius įgūdžius.  
 
Numatomi rezultatai: atnaujintas modulio ,,Šukuosenų modeliavimas" turinys bei mokinių įgytos žinios, įgūdžiai, meniniai gebėjimai. Parengta modulio "Šukuosenų modeliavimas" metodinė medžiaga padės teikti Lietuvoje modernaus mokymo paslaugas, paremtas šiuolaikiniu požiūriu į specialybę bei atitinkančias šiandienos darbdavių reikalavimus. Mokinių įgytos profesinės kompetencijos ir bendrieji gebėjimai užtikrins įsidarbinimo galimybes ne tik Lietuvos, bet ES šalių grožio salonuose. Proginių šukuosenų kūrimo kompetencijų tobulinimas bus pripažintas Europass mobilumo dokumentu.

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.


 

Nr.LLP-LdV-IVT-2010-LT-0408

„Jaunimo konkurencingumo ES darbo rinkoje didinimas tobulinant profesines kompetencijas“


Projektą „Jaunimo konkurencingumo ES darbo rinkoje didinimas tobulinant profesines kompetencijas“ teikia Vabalninko žemės ūkio mokykla. Partneriai Lietuvoje: VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras, Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius,  Vabalninko seniūnija, Biržų darbo birža, Vabalninko Balio Sruogos vidurinė mokykla, Ančiškių bendruomenė; užsienio partneriai: Euroform RFS (Italija), Esmovia (Sistema Practices s.l.) (Ispanija). Šio projekto rengėjai siekia tenkinti technikos priežiūros verslo darbuotojo  profesijos moksleivių praktinių įgūdžių poreikį: tobulinti profesines kompetencijas siekiant didesnių integracijos į ES darbo rinką galimybių, tuo pačiu gerinti profesinio mokymo kokybę ir didinti jo patrauklumą. Pagrindinis projekto tikslas — sudaryti palankias sąlygas moksleiviams atlikti praktiką europinio lygio automobilių technikos remontu ir priežiūra užsiimančiose įstaigose užsienyje siekiant suteikti naujų kvalifikacinių įgūdžių, didinti jaunų specialistų konkurencingumą ir verslumą nuolat kintančioje darbo rinkoje.

Projekte dalyvaus 12 Vabalninko žemės ūkio mokyklos ir VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro III pakopos  2-3 kursų technikos priežiūros verslo darbuotojo  profesijos moksleivių. Pastarieji stažuočių metu susipažins su užsienio partnerių patirtimi, patobulins savo praktinius įgūdžius bei kompetencijas, pagilins profesinės užsienio kalbos žinias.

Projekto trukmė 2010-10-01 – 2011-07-31. Stažuotės vyks  nuo 2011-03-07 iki 2011-04-01, jų metu  moksleiviai atliks gamybinę praktiką Italijos ir Ispanijos įstaigose bei įmonėse, turinčiose praktinės technikos priežiūros verslo darbuotojo profesijos moksleivių profesinių įgūdžių vystymo patirties. Šių šalių institucijos priims moksleivius ir pasirūpins jų apgyvendinimu, maitinimu, transportu, vykdys kultūrinį bei kalbinį parengimą. 

Stažuočių metu įgyti praktiniai įgūdžiai bus pripažinti ir įvertinti tiek Europos, tiek Lietuvos lygmenyje. Prie projekto sklaidos vykdymo prisidės Lietuvos ir Europos partneriai.


Nr. LLP-LdV-VETPRO-2011-LT-063

„Transporto sektoriaus darbuotojus rengiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimas, gerinant teikiamų mokymo paslaugų kokybę“


VŠĮ PANEVĖŽIO DARBO RINKOS MOKYMO CENTRAS pradeda vykdyti Mokymosi visą gyvenimą programos LEONARDO DA VINCI  paprogramės mobilumo projektą

 

„Transporto sektoriaus darbuotojus rengiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimas, gerinant teikiamų mokymo paslaugų kokybę“ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0635. Projektinė veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Projekte dalyvaus darbo rinkos mokymo centrų bei Panevėžio profesinio rengimo centro profesijos mokytojai, rengiantys specialistus pagal transporto sektoriaus profesinio mokymo programas, vairavimo instruktoriai bei mokymo proceso organizatoriai. Taip pat į šį projektą pakviesti atstovai iš Panevėžio miesto verslo įmonių UAB „Panevėžio autobusų parkas“ ir UAB „Ketrona“, Panevėžio teritorinės darbo biržos bei Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų (PPPAR).

Pagrindinis projekto tikslas - tobulinti transporto sektoriaus darbuotojus rengiančių specialistų kvalifikaciją siekiant pagerinti teikiamų mokymo paslaugų kokybę ir išplėsti mokymo infrastruktūrą.

Specifiniai projekto tikslai:

1. susipažinti su priimančio užsienio partnerio šalyje galiojančia transporto darbuotojų mokymo tvarka;
2. sužinoti kaip vykdomas praktinis vairuotojų mokymas specialiuose praktinio mokymo centruose (autodromuose), susipažinti su autodromų įranga, autodromų eksplotacija (vasarą ir žiemą), vairuotojų mokymo autodromuose metodika, mokomosiomis transporto priemonėmis.
Projekto partneriai: VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras, VšĮ Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras, VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras, VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras, UAB „Panevėžio autobusų parkas“, UAB „Ketrona“, Panevėžio teritorinė darbo birža, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
Priimančiosios organizacijos: Almond Vocational Link LTD (Jungtinė Karalystė), TH TECHNISCHE HYDRAULIK Planungs- und Errichtungs- GmbH (Austrija), South East Training Academy GmgH (Vokietija).

 

Projekto vykdymo laikotarpis: 2011 m. liepos 1 d. - 2012 m. birželio 30 d.

 

Planuojami rezultatai: projekto veiklomis transporto sektoriaus darbuotojus rengiantys bei jų mokymo kokybe suinteruosi specialistai papildys žinias naujausios technologinės-techninės informacijos srityje, pakels profesinę kvalifikaciją. Dalyviai susipažins su Jungtinės Karalystės, Austrijos, Vokietijos šalyse galiojančia transporto darbuotojų mokymo tvarka, sužinos kaip tose šalyse mokomi vairuotojai, siekiantys įgyti teisę vairuoti įvairių kategorijų transporto priemones, profesionalūs vairuotojai (2003 m. ES direktyva Nr. 59), pavojingų krovinių pervežimo saugos specialistai ir vairuotojai, krovinių tvirtinimo specialistai, transporto priemonių techninio aptarnavimo darbuotojai; sužinos kaip vykdomas krovinių transportavimas ir logistika, keleivių ir krovinių pervežimas, pavojingų krovinių pervežimas. Apsilankę specializuotuose praktinio mokymo centruose (autodromuose) dalyviai sususipažins su autodromų įranga, autodromų eksplotacija (vasarą ir žiemą), vairuotojų mokymo autodromuose metodika, mokomosiomis transporto priemonėmis. Dalyviai  susipažins su priimančiųjų organizacijų šalyse galiojančia transporto darbuotojus rengiančių mokytojų parengimo bei jų kvalifikacijos tobulinimo sistema.

 

Projektu bus skatinamas bendrabiavimas tobulinant profesinio mokymo kokybę tarp mokymo institucijų bei socialinių partnerių, o užmegzti nauji ryšiai išplės traptautinio bendradarbiavimo galimybes. Vizitų metu įgytas žinias bei patirtį dalyviai apibendrins ir parengs rekomendacijas transporto sektoriaus darbuotojų mokymo turinimo tobulinimui. Rekomendacijos bus pateiktos iki 2012 m. balandžio  šių sričių darbuotojų mokymą reguliuojančioms valstybinėms institucijoms ir Lietuvos vairuotojų rengimo įstaigų asociacijai. Išsamesnę informaciją apie projektą ir jo įgyvendinimą teikia VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centro projektų specialistė Kristina Linkonaitė, tel. 8 45 510321, mob. tel. 862012246, el. paštas  


baneriai

Mūsų draugai:

SMSM logo  lr  rumai2   aikos priedelis mes rusuojam   image0011