map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo pprc tvarkarastis tvarkarastis face

VIZIJA
moderni, atvira kaitai, atitinkanti asmens ir visuomenės poreikius profesinio mokymo įstaiga
MISIJA
teikti ugdymo, suaugusiųjų švietimo paslaugas, sudaryti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinti rinkos poreikius
INFORMACINIŲ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ APTARNAVIMO TECHNIKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

ES projektai

Praktinių įgūdžių įgijimas Karaliaus Mindaugo Sektoriniame centre

Programa Europos socialinio fondo agentūra
Projekto pavadinimas Praktinių įgūdžių įgijimas Karaliaus Mindaugo Sektoriniame centre
Projekto numeris 09.4.1-ESFA-T-736-02-0016
Projekto vykdytojas Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, Lietuva
Projekto partneriai

Alytaus profesinio rengimo centras

Jonavos politechnikos mokykla

Kėdainių profesinio rengimo centras

Marijampolės profesinio rengimo centras

Profesinio mokymo centras “Žirmūnai”

Tauragės profesinio rengimo centras

Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras

Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras

Zarasų profesinė mokykla

Projekto trukmė 18 mėnesių, 2020 m.lapkritis – 2021 m. balandis
Projekto tikslas ir esmė

Tikslas – padidinti profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams, skatinant praktinių įgūdžių įgijimą Kirpimo, grožio ir susijusių paslaugų sektoriniame praktinio mokymo centre.

Pagrindinis rezultatas: 280 mokinių, besimokančių pagal formaliojo profesinio mokymo programas iš 9 profesinių mokyklų, įgis naujus praktinius įgūdžius kirpimo, grožio ir susijusių paslaugų srityje. Tokiu būdu bus sustiprintos mokinių pozicijos (konkurencingumas) įsidarbinant, o taip pat sprendžiama darbo rinkos paklausos problema – kvalifikuotų specialistų paklausos poreikis. Projekto veikloje dalyvausiantys mokiniai, mokysis pagal masažuotojo, kirpėjo, kosmetiko, siuvėjo, floristo, visažisto ir paramediko modulines profesinio mokymo programas.

Projekto bendras biudžetas 100 000 EUR              
Projekto finansavimo šaltinis Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.

 

 ESFIVP I 2

NR. 2018-LT01-KA202-046951

17 priedas. Logotipas EU veliava funded

„STUDENT – DRIVEN LEADERSHIP SKILLS DEVELOPMENT PROGRAMME IN VET SCHOOLS“

„MOKINIŲ ĮGYVENDINAMA LYDERYSTĖS ĮGŪDŽIŲ VYSTYMO PROGRAMA PROFESINĖSE MOKYKLOSE“

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. lapkričio 1 d. – 2020 m. spalio 31 d.

Projekto biudžetas: 183 079,00 eur.

Projekto koordinatorius: VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras

Projekto partneriai:

National Management School (Bulgarija)

PIKC Kuldigas Tehnologiju un tūrisma tehnikums (Latvija)

National High school in Finance and Business / Natsionalna finansova - Stopanska gimnaziya (Bulgarija)

Šolski center Velenje (Slovėnija)

Bridging to the Future LTD (Jungtinė Karalystė)

Pagrindinis projekto tikslas parengti SLEVET lyderystės programą, skirtą profesinių mokymo įstaigų mokinių lyderystės ir verslumo gebėjimams, požiūrio ir mąstysenos plėtojimui.

Projekto tikslai:

   Sukurti SLEVET lyderystės metodologinį gidą, skirtą lyderystės ugdymui ir verslumo įgūdžiams gerinti bei pakeisti profesinių mokyklų mokinių požiūrį ir mąstymą.

   Sukurti ir plėtoti SLEVET metodologijos vadovą.

   Sukurti ir išbandyti SLEVET mokymo įrankį.

   Populiarinti SLEVET lyderystės programą profesijos mokytojų bendruomenėse projekto partnerių šalyse ir Europoje.

Numatomi projekto rezultatai:

    Parengtas mokymo įrankis (SLEVET metodologinis gidas).

    Apmokyta 12 mokytojų būti fasilitatoriais papomokinėse veiklose profesinėse mokyklose.

    Apmokyti 36 mokiai mentorystės ir instruktavimo „Bendraamžis bendraamžiui“ lyderystės programoje.

    80 mokinių dalyvaus „bendraamžis bendraamžiui“ lyderystės programoje.

    1 000 dalyvių informaciniuose renginiuose.

    150 dalyvių projekto sklaidos renginiuose.

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga.

 

„AUKŠTO LYGIO ŽINIŲ, PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ IR SUPRATIMO DIEGIMAS REIKALINGAS GERESNIAM UŽIMTUMUI REGIONUOSE“ (DEPLOY-SKILLS)

intereg

Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras kartu su Regioniniu inovacijų vadybos centru ir Venspilio technikumu birželio 1 dieną pradėjo įgyvendinti 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos projektą „Aukšto lygio žinių, praktinių įgūdžių ir supratimo diegimas reikalingas geresniam užimtumui regionuose“ (Deploy-skills), Nr.LLI-415.

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2018-06-01 iki 2020-05-31.

Bendras projekto biudžetas – 188 266,75 EUR, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro projekto biudžetas – 75 927,00 eur.

Projekto tikslas:

Didinti įsidarbinimo galimybes ir skatinti besimokančius įgyti įgūdžių, kurie jiems padėtų kilti karjeros laiptais, tuo pat metu suteikiant besimokančiųjų gebėjimų ir įgūdžių pripažinimą kaip įrodymą, reikalingą sėkmei darbo vietoje.

“DECO2 – Key competences development using the opportunities of digital era”

DECO2 logo Transp 1  17 priedas. Logotipas EU veliava funded

2017 m. rugsėjo 1 d. – 2019 m. rugpjūčio 31 d. įgyvendinamas Erasmus+ KA2 strateginės partnerystės projektas “DECO2 – Key competences development using the opportunities of digital era”, Nr. 2017-1-LT01-KA202-035273 (Finansuojamas Europos Komisijos).

Projektas DECO2 – tai pirmojo projekto “DECO – key competences for career designing in cooperation with labour market”, įgyvendinto 2014-2016 m., tęstinė dalis.

Šį projektą ateinančius 24 mėnesius įgyvendins VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras kartu su kitais partneriais iš 4 Europos Sąjungos šalių iš Lietuvos, Ispanijos, Bulgarijos ir Turkijos. Projekto partnerystę sudaro 8 organizacijos apimančios 2 sektorius – profesinio mokymo institucijas bei organizacijas, turinčios patirties karjeros planavime, bendradarbiavime su darbo rinkos atstovais.

Projektas skirtas keletui tikslinių grupių – profesinių mokyklų karjeros konsultantams, profesijos mokytojams, vadovams, organizacijoms, susijusioms su profesiniu mokymu ir darbo rinkos atstovams.

Intelektinis produktas, kuris bus sukurtas, įgyvendinant projektą – mokymo programos parengimas bendrųjų kompetencijų vystymui, kokybiško mokymo užtikrinimui, skirtos profesinio mokymo įstaigų karjeros koordinatoriams, mentoriams,  bendradarbiaujant su darbo rinkos atstovais.

Projektas DECO2 – tai pirmojo projekto “DECO – key competences for career designing in cooperation with labour market”, įgyvendinto 2014-2016 m., tęstinė dalis, kurio tikslas sukuriant naują mokymo programą ugdyti reikalingas kompetencijas ką tik profesiją įgijusio jaunuolio sėkmingam integravimui į darbo rinką. Šiuo projektu norima pabrėžti naujų technologijų svarbą kvalifikuotų darbuotojų integravime nuolat kintančioje darbo rinkoje.   Siekiant pagerinti šių paslaugų teikimo kokybę ir prieinamumą bus rengiama nauja mokymų programa, tinkama ne tik kompetencijų kėlimo seminarams, bet ir mokymuisi nuotoliniu būdu elektroninėje erdvėje. Taip pat sukurtoje bendroje internetinėje platformoje profesinių mokyklų karjeros konsultantai (mentoriai) galės rasti atsakymus į jiems rūpimus klausimus, reikiamą informaciją, bus pasiekiamos partnerių internetinės svetainės. Dauguma informacijos sklaidos bus atliekama per skaitmeninius kanalus (tinklus, tinklaraščius, socialinius tinklus ir t.t).  Projekto veiklomis siekiama išspręsti problemas, aktualias partnerių šalyse ir tuo pačiu visoje Europoje. Veiklos rezultatai palies profesinių mokyklų karjeros konsultantus, praktikos mokytojus, vadovus, darbdavius ir kitus suinteresuotus asmenis.

Projekto metu, įgyvendinamomis veiklomis, pritaikant naujausias technologijas, siekiama:

 • paskatinti profesinių mokyklų karjeros konsultantus profesiškai tobulėti;
 • suteikti profesinių mokyklų mokiniams galimybes ugdyti kompetencijas, reikalingas sėkmingam integravimuisi į darbo rinką;
 • plėtoti darbdaviams aktualias paslaugas bendradarbiaujant su profesinėmis mokyklomis ir organizacijomis ekspertėmis;
 • užtikrinti kvalifikuotų darbuotojų poreikį darbo rinkoje.

Projekto biudžetas 167 954,00 Eur

Projekto partneriai:

 • VšĮ „Panevėžio profesinio rengimo centras“ (projekto koordinatorius) (Lietuva)
 • Všį „Panevėžio verslo konsultacinis centras“ (Lietuva)
 • Metodo Estudios Consultores SLU (Ispanija)
 • Centro Integrado Publico de Formacion Profesional Misericordia (Ispanija)
 • Emin Kasapoglu Cok Programli Anadolu Lisesi (Turkija)
 • Tarsus Ticaret ve Sanayi Odasi (Turkija)
 • Profesionalna gimnazia po podemna, stroitelna i transportna „G. S. Rakovski“ (Bulgarija).
 • National Management School (Bulgarija)

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga. Daugiau informacijos apie projektą

https://www.facebook.com/deco2erasmus/

https://deco-2.weebly.com/

 

 

Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-020

 

„STATYBOS SEKTORINIO PRAKTINIO MOKYMO CENTRO ĮKŪRIMAS PANEVĖŽIO PROFESINIO RENGIMO CENTRE“
PROJEKTO Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-020

Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras įgyvendino projektą „Statybos sektorinio praktinio mokymo centro įkūrimas Panevėžio profesinio rengimo centre“, pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-13-V priemonės „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“.
VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centre įkurtas statybos sektorinis praktinio mokymo centras, kuriame sudarytos sąlygos rengti aukštos kvalifikacijos statybos specialistus. Centro bazė tapo atitinkanti verslo įmonių reikalavimus ir lūkesčius. Projekto metu buvo pastatytas naujas pastatas, kuriame įkurtos medienos apdirbimo ir medinio pastato surinkimo dirbtuvės. Rekonstruoti garažas ir ūkinis pastatas, kuriuose įkurtos dirbtuvės: dažymo, mechanizuoto dažymo, tinkavimo ir plytelių klojimo, gipskartonio montavimo, apdailos technologijų darbams atlikti. Modernizuotos buvusios dirbtuvės, kuriose įkurta: metalo suvirinimo, elektros sistemų montavimo, vamzdynų montavimo, vandentiekio ir nuotekų montavimo, šildymo sistemų montavimo, pastatų mechatronikos ir technologijų mokymo dirbtuvės. Rangos darbu vykdė AB „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“. Techninę priežiūrą vykdė Antano Kievino IĮ.
Statybos sektorinio praktinio mokymo centro veiklai vykdyti įsigyta medienos apdirbimo staklės, suvirinimo ir mokomoji elektros instaliacijos įranga, įvairūs statybos įrankiai, prietaisai, įranga ir įrengimai. Įrangai panaudota daugiau kaip 400 tūkstančių eurų. Įrangos tiekėjai UAB „Elremta“, ASELA UAB, UAB “Santechvita“.
Statybos sektorinio praktinio mokymo centro veiklai vykdyti įsigyti baldai, kuriems panaudota daugiau kaip 66 tūkstančiai eurų. Taip pat įsigyta kompiuterinė įranga, kuriai panaudota daugiau kaip 31 tūkstantis eurų.
Statybos praktinio mokymo centro įkūrimas skatins dirbančiųjų skirtingose mokymo įstaigose bendradarbiavimą, patirties sklaidą, bendrų seminarų ir mokymų rengimą, sudarys galimybes vykdyti bendrus statybos sektoriaus technologinius tyrimus bei rengti darbo rinkai reikalingas mokymo programas. Tikimasi padaugės norinčiųjų mokytis statybininko, pastatų inžinerinės įrangos derintojo, mechatroniko profesijų.
Statybos praktinio mokymo centro įkūrimui pagal Sanglaudos veiksmų skatinimo programą ir iš Lietuvos valstybės biudžeto skirta daugiau kaip 3 milijonai eurų.

 

1 2 3 4 5 6


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 2014-1-LT01-KA202-000633

Screenshot 1

Erasmus+ programos 2 pagrindinio veiksmo Strateginės partnerystės projektas
„DECO – „Key competences for career designing in cooperation with labour market“
Nr. 2014-1-LT01-KA202-000633

Projekto partnerystę sudaro 8 organizacijos iš 4 Europos Sąjungos šalių (Lietuvos, Bulgarijos, Turkijos ir Ispanijos), apimančios 2 sektorius – profesinio mokymo institucijas bei organizacijas, patyrusias karjeros planavime, bendradarbiavime su darbo rinkos atstovais.  
Projekto tikslas yra identifikuoti bendrąsias kompetencijas, kurios reikalingos profesinių
mokymo įstaigų mokiniams, lengviau integruotis į darbo rinką, bei paruošti gaires profesinių mokyklų karjeros konsultantams bendrųjų kompetencijų vystymui. 
Gairės bus rengiamos bendradarbiaujant su darbo rinkos atstovais, siekiant užtikrinti jų
atitikimą darbo rinkos poreikiams. 
Projektas yra skirtas keletui tikslinių grupių – profesinių mokyklų karjeros konsultantams,
profesijos mokytojams, vadovams, dalininkams, organizacijoms, susijusioms su profesiniu mokymu ir darbo rinkos atstovams.  
Intelektinis produktas, kuris bus sukurtas, įgyvendinant projektą – gairės, bendrųjų
kompetencijų vystymui, skirtos profesinio mokymo įstaigų karjeros koordinatoriams, bendradarbiaujant su darbo rinkos atstovais. 
 
Projekto metu vyks šios veiklos: 
 • Darbdavių apklausa, kokias bendrąsias kompetencijas profesinių mokyklų mokiniai įgyja. 
 • Geroji patirtis, mokant bendrųjų kompetencijų  profesinėse mokyklose bei apvalaus stalo diskusijos su darbo rinkos atstovais. 
 • Informacijos apibendrinimas, naudojantis duomenimis gautais darbdavių apklausos metu bei apvalaus stalo diskusijose. 
 • Gairių rengimas, bendrųjų kompetencijų vystymui, skirtų profesinio mokymo įstaigų karjeros koordinatoriams, bendradarbiaujant su darbo rinkos atstovais.
 • Gairių pritaikymas pagal nacionalinius poreikius.
 • Pritaikytų ir adaptuotų gairių pagal nacionalinius poreikius, pristatymas suinteresuotoms šalims visose projekto partnerių šalyse (Lietuvoje, Bulgarijoje ir Turkijoje).
 • Projekto susitikimai Turkijoje, Ispanijoje ir Bulgarijoje. 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2014-09-01 iki 2016-08-30. 

Projekto pristatymas


 

Nr. 2014-1-LT-01-KA102-000222

Screenshot 3 

Projektas ,,NOVATORIŠKUMAS ES PLAUKŲ IR GROŽIO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ
SEKTORIUJE KURIANT PALANKIAS SĄLYGAS SAVARANKIŠKAM KARJEROS PLĖTOJIMUI“
Nr. 2014-1-LT-01-KA102-000222

 

 

Tobulinti plaukų ir grožio priežiūros specialistų profesines kompetencijas ir
Projekto tikslas: atnaujinti sektoriaus mokymo programas numatant kūrybiškumo ir verslumo gebėjimų ugdymo svarbą mokinių savarankiškos karjeros plėtojimui.

 

Projektą įgyvendina
 • VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centras
 • VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras
 • VšĮ “Kauno Naujamiesčio darbo rinkos mokymo centras“
 • VšĮ Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centras
 • VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras

   

Projekto trukmė Nuo 2014-06-01 iki 2015-05-31

 

Finansavimo
šaltinis
Erasmus+: Leonardo da Vinci KA1 programa

 

Projekto veiklos: Projekto tikslui pasiekti įgyvendintas dviejų savaičių trukmės personalo praktikos/darbo stebėjimo vizitas į Jungtinę Karalystę, Plymuto miestą,
Cornwall koledžą. 
Į vizitą vyko 6 kirpėjus rengiantys profesijos mokytojai.
Projekto įgyvendinimo metu apibendrinus įgytas patirtis parengta kirpėjo neformali mokymo programa, suorganizuota atvirų durų diena Panevėžio miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinėms bei baigiamasis seminaras.

 

Vizitas į Jungtinę Karalystę (nuo 2014-11-24 iki 2014-12-05):
Vizito metu dalyviai patobulino profesines technologines kompetencijas (atliko praktiką) Plymuto mieste Cornwall koledže. Atlikdami praktinių įgūdžių tobulinimą dalyviai įgijo žinių kirpėjų praktinio mokymo gerinimui. Praktinių įgūdžių tobulinimo veiklos sudarė didžiąją vizito programos dalį. Profesinių technologinių
 
kompetencijų tobulinimas apėmė tokias temas: 
1.      Naujausios kirpimo technikos, kirpimo stiliai ir plaukų šukavimo tendencijos;
2.      Naujausios tendencijos plaukų dieninio vakarinio ir proginio šukavimo srityje;
3.      Naujausių plaukų priežiūros priemonių naudojimo technikos; 4. Europoje vyraujančios plaukų dažymo technikų tendencijos.
 
Dalyvių papildoma veikla - teorinio ir praktinio mokymo pamokų (vietos
mokiniams, besimokantiems pagal kirpėjų programas) stebėjimas, siekiant išsiaiškinti esminių gebėjimų, reikalingų savarankiškam kirpėjo karjeros plėtojimui,  ugdymo metodus bei IKT panaudojimo mokymo procese galimybes. Stebėjimo veiklomis dalyviai išsiaiškino:
1.      Informacinių komunikacinių technologijų panaudojimo galimybes kirpėjų teorinio bei praktinio mokymo metu;
2.      Kūrybingumo gebėjimų ugdymo metodus;
3.      Mokinių verslumo gebėjimus plėtojančius metodus;
4.      Kitų kompetencijų, reikalingų savarankiškam mokinio karjeros plėtojimui, ugdymo metodus;
5.      Klientų aptarnavimo kultūros formavimo principus.

 

Atvirų durų diena (2015-04-22):
VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centras 2015 m. balandžio 22 d., įgyvendindamas projektą, suorganizavo atvirų durų dienos renginį, kuriame lankėsi V. Žemkalnio gimnazijos mokinės. 
 
Projekto dalyvė – vadovė Monika Mikoliūnienė pristatė projekto tikslus ir uždavinius, pasidalino vizito į Jungtinę Karalystę, Saltash koledžą, įspūdžiais, palygino svečios šalies ir Lietuvos profesinio mokymo sistemas, kūrybiškumo ir verslumo gebėjimų ugdymą. Vadovė tai pat pasidžiaugė, kad mūsų kirpėjų profesijos mokytojos ne tik patobulino kompetencijas, bet ir pasidalino gerąja patirtimi su koledžo mokytojomis. 
Renginio metu gimnazijos mokinės turėjo galimybę susipažinti su kirpėjo specialybe, naujausiomis plaukų priežiūros tendencijomis. Mokytojų vizite įgytos kompetencijos buvo pademonstruotos kartu su mokymo centro mokiniais atliekant praktines veiklas: svečiams kirpti plaukai, darytos vakarinės šukuosenos. Gimnazijos mokinės galėjo išbandyti ir save trumpam tampant kirpėjomis. Taip atvirų durų dieną svečiai įvertino mokytojų projekto metu įgytų kompetencijų efektyvumą ir sužinojo apie Mokymosi visą gyvenimą galimybes.
 
Akimirkos iš baigiamojo seminaro (2015-05-27):

Projekto informacija

Screenshot 1 Screenshot 2


 

 

 

 

 

 

„KOKYBĖS VADYBA EUROPOS SĄJUNGOS PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOSE 2“

mok

LEONARDO DA VINČIO MOBILUMO PROJEKTAS

VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro direktorius Bronius Sadula šių metų lapkričio 24-30 dienomis buvo išvykęs į Turkiją (priimančioji organizacija Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Adress: Darülaceze caddesi no 2 Şişli, Istambul, Turkija), pagal Lietuvos profesijos mokymo įstaigų asociacijos vykdomą Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci projektą „Kokybės vadyba Europos Sąjungos profesinio mokymo įstaigose 2Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0877. Taip pat šiame vizite į Turkiją dalyvavo Alytaus profesinio rengimo centro, Utenos regioninio profesinio mokymo centro, Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos, Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinės mokyklos ir Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro vadovai.
Vizito metu profesinių mokymo įstaigų vadovai susipažino su Turkijos profesinio rengimo centrų mokymo programomis, teorinio ir praktinio mokymo bazėmis, valdymo sistemomis. Aplankytų profesinių mokyklų atstovai pristatė teikiamas paslaugas ir veiklas, bendradarbiavimą su darbdaviais. Kiekvienoje profesinėje mokykloje vyko diskusijos su vadovais apie keliamus kokybės reikalavimus ir atitikimą nacionalinei švietimo strategijai. Paskutinę vizito dieną vyko apvalaus stalo diskusija kokybės vadybos tema su aplankytų profesinių mokyklų vadovais ir socialiniais partneriais bei komandinis praktinis užsiėmimas „Kokybės grandinė“, kurio tema buvo komandinis darbas, užtikrinant profesinio mokymo paslaugų kokybę.

 

img 0299 img 0308 img 0370 img 0456


 

 

 

 

 

 

„INTERAKTYVIŲ METODŲ PANAUDOJIMAS MOKYME IR MOKYMESI“ STAŽUOTĖ JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE

an leonardo rgbg

VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro profesijos mokytojos Irena Rudėnienė ir Danutė Augienė šių metų lapkričio 16-23 d. buvo išvykusios į Jungtinę Karalystę (priimanti organizacija Across Europe education consulting Ltd), pagal Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro vykdomą Leonardo da Vinči mobilumo projektą „Interaktyvių metodų panaudojimas mokyme ir mokymesi“, projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0916.
Vizito metu projekto dalyviai susipažino su Jungtinės Karalystės profesinio mokymo organizavimu ir darbo ypatumais, interaktyvaus mokymo (si) metodų taikymo ypatumais, įgijo praktinių žinių. Taip pat užmezgė kontaktus su aplankytų mokyklų mokytojais, perimė jų patirtį.
Laisvu metu I. Rudėnienė ir D. Augienė susipažino su Jungtinės Karalystės kultūra, papročiais, tradicijomis.

 

Vizito pabaigoje dalyviams buvo įteikti sertifikatai ir Europass mobility dokumentai.

 

img 1254 img 1283 img 1436 img 1564


 

 

 

 

 

„INTERAKTYVIŲ METODŲ PANAUDOJIMAS MOKYME IR MOKYMESI“ STAŽUOTĖ VOKIETIJOJE

an leonardo rgbg

VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro profesijos mokytoja Irutė Masiliūnienė ir kompiuterių skyriaus vedėjas Andrius Daškevičius šių metų lapkričio 8-18 d. buvo išvykę į Leipcigą Vokietijoje (priimanti organizacija Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnutzige GmbH), pagal Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro vykdomą Leonardo da Vinči mobilumo projektą „Interaktyvių metodų panaudojimas mokyme ir mokymesi“, projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0916.
Vizito metu projekto dalyviai susipažino su Vokietijos profesinio mokymo organizavimu ir darbo ypatumais, interaktyvaus mokymo (si) metodų taikymo ypatumais, įgijo praktinių žinių. Taip pat užmezgė kontaktus su aplankytų mokyklų mokytojais, perėmė jų patirtį.
Laisvu metu I. Masiliūnienė ir A. Daškevičius susipažino su Vokietijos kultūra, papročiais, tradicijomis., buvo nuvykę į Dresdeną.

Vizito pabaigoje dalyviams buvo įteikti sertifikatai ir Europass mobility dokumentai.

 

1 2 3 4


 

 

 

 

 

 

„SPECIALISTŲ, DIRBANČIŲ NUTEISTŲJŲ PROFESINIO MOKYMO SRITYJE, KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS“

mok

Projekto tikslas – tobulinti nuteistųjų profesinio mokymo srityje dirbančių specialistų kvalifikaciją, siekiant didinti nuteistųjų motyvaciją nuolatiniam mokymuisi ir skatinti jų verslumą.
Projekto uždaviniai:
1. Išsiaiškinti, kokiais metodais užtikrinamas švietimo prieinamumas užsienio šalių įkalinimo įstaigose.
2. Susipažinti su mokymų pasiūlos įvairove įkalinimo įstaigose, akcentuojant bendrųjų gebėjimų ir profesinių įgūdžių ugdymo svarbą verslumui.
3. Išsiaiškinti, kokie mokymosi motyvacijos didinimo būdai taikomi dirbant su tautinėmis mažumomis ir jauno amžiaus (16-29 metų) nuteistaisiais.
4. Įgyti žinių, kaip sukurti palankią mokymosi aplinką laisvės atėmimo bausmę atliekantiems užsieniečiams.
5. Susipažinti, kaip organizuojamos ir vykdomos mokymo paslaugos trumpas bausmes atliekantiems nuteistiesiems.
6. Įvertinti užsienio šalių patirtį organizuojant ir vykdant nuteistųjų mokymą bei ieškoti galimybių šią patirtį pritaikyti Lietuvos bausmių vykdymo sistemoje.
Tikimasi, kad projekto metu išaugusi personalo kvalifikacija leis ne tik patobulinti Panevėžio pataisos namuose vykdomo profesinio mokymo kokybę, bet ir sudarys prielaidas išplėsti nuteistiesiems siūlomų mokymų paslaugų spektrą taip, kad šios paslaugos geriausiai atitiktų kiekvieno nuteistojo individualius poreikius ir galimybes. Tokiu būdu padidės nuteistųjų motyvacija mokytis bei įgyti reikalingų profesinių žinių ir įgūdžių, padėsiančių įsilieti į darbo rinką ar sukurti verslą ir tokiu būdu sėkmingai integruotis į visuomenę, atlikus bausmę.
Projekto dalyviai:
1. Panevėžio pataisos namai (projekto koordinatorius),
2. Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras,
3. Viešoji įstaiga Panevėžio darbo rinkos mokymo centras,
4. Panevėžio suaugusiųjų mokymo centras.
Projektui priimantieji partneriai:
1.      Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnuetzige GmbH (Vokietijoje);
2.      Penitenciarul Arad (Rumunijoje);
3.      Unione degli Assessorati alle Politiche Socio-Sanitarie del Lavoro (Italija).
 
Projekto metu bus suorganizuoti 3 darbo stebėjimo vizitai į priimančiąsias organizacijas Europos šalyse. Vizitų metu bus stebimos įkalinimo įstaigų ir kitų organizacijų (visuomeninių, verslo, savanorių ir pan.) vykdomos nuteistųjų mokymo (profesinio rengimo, įvairių įgūdžių ugdymo ir pan.) veiklos. Kiek tai įmanoma, vizito dalyviams bus sudaromos sąlygos asistuoti veiklas vykdantiems specialistams. Ypatingas dėmesys bus skiriamas veikloms, kurios organizuojamos specifinėms, labiau pažeidžiamoms nuteistųjų grupėms, t.y. tautinėms mažumoms, užsieniečiams, jauno amžiaus nuteistiesiems, moterims (stebint bus siekiama identifikuoti darbui su šiais nuteistaisiais naudojamus inovatyvius mokymo metodus, taikomas novatoriškas mokymosi motyvacijos priemones ir pan.), taip pat veikloms, kuriomis siekiama ugdyti nuteistųjų verslumą.
Į kiekvieną vizitą vyks po penkis dalyvius: po du Panevėžio pataisos namų organizacijos atstovus ir po vieną atstovą iš kitų siunčiančiųjų organizacijų. Grįžę iš vizito, dalyviai dalinsis įgyta užsienio šalyje patirtimi su kolegomis organizacijose (parengs pristatymus), tiesiogiai taikys įgytas žinias praktiniame darbe, aktyviai dalyvaus kuriant projekto kognityvinį produktą (t.y. rašytines rekomendacijas), dalyvaus baigiamajame seminare.

„INTERAKTYVIŲ METODŲ PANAUDOJIMAS MOKYME IR MOKYMESI“

an leonardo rgbg smpf-logo visagino 

Leonardo da Vinci  mobilumo projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0916
„INTERAKTYVIŲ METODŲ PANAUDOJIMAS MOKYME IR MOKYMESI“

 

VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras yra partneris Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci mobilumo projekte Nr.LdV-VETPRO-2013-LT-0916 Interaktyvių metodų panaudojimas mokyme ir mokymesi“. Šiame projekte taip pat dalyvauja Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras, Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla, VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras.
Projekto metu 18 kompiuterijos srities profesijos mokytojų vyks į stažuotes Didžiojoje Britanijoje ir Vokietijoje kur galės tobulinti savo profesines žinias ir įgūdžius interaktyvių metodų taikyme mokyme, susipažinti su Europos profesinių centrų ir mokyklų darbo metodais. Projekte numatyti tarpiniai partneriai Training Vision Ltd. (Didžioji Britanija) ir Wasemar (Vokietija), kurie atsakingi už darbinių vizitų organizavimą.
Projekto tikslas - tobulinti profesinio mokymo specialistų iš 5 Lietuvos profesinio mokymo įstaigų žinias ir įgūdžius interaktyvių metodų taikyme mokyme ir mokymesi, susipažinti su Vokietijos ir Jungtinės karalystės profesinių mokymo centrų ir mokyklų darbo metodais..
Projekto trukmė – 12 mėnesių. Pradžia - 2013-07-01, pabaiga - 2014-06-30.
Planuojami projekto rezultatai:
1. 18 profesijos mokytojai susipažins su Vokietijos ir Jungtinės Karalystės interaktyvaus mokymo (si) metodų taikymo ypatumais, įgys praktinių žinių šioje srityje,
2. Susipažins su Vokietijos, Jungtinės Karalystės profesinio mokymo organizavimo ir darbo ypatumais,
3. Dalyviai įgys tarptautinių projektų tarptautinio mobilumo patirties; užmegs asmeninius kontaktus su šių šalių profesijos mokytojais, specialistais
4. Dalyviai susipažinti su Vokietijos, Jungtinės Karalystės kultūra, papročiais, tradicijomis;
5. Dalyviai patobulins savo profesines anglų kalbos žinias,
6. Dalyviai surinks fotografuotos/filmuotos medžiagos iš vizitų, susijusios su projekto tema ir tikslais,
8. Bus organizuoti teoriniai ir praktiniai įgytų žinių pristatymai, patirties pasidalinimai. Stažuotės metu įgytas kompetencijas ir žinias mokytojai naudos savo kasdieniniame darbe. Pagal poreikį bus organizuoti praktiniai užsiėmimai profesijos mokytojams, kurių metu bus praktiškai apmokyta dirbti su naujais interaktyvaus mokymo metodais.
9. Stažuotės rezultatai bus pristatyti mokyklų bendruomenei.
Veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą.

 

„PROFESINIO MOKYMO TOBULINIMAS, ATSIŽVELGIANT Į DARBO RINKOS POREIKIUS“

Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa pagal 2007-2013 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą

Logo CBC LV LT

VocEdu Nr. LLIV-265
„Profesinio mokymo tobulinimas atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius“

VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro plėtros skyriaus vedėja ir žemės ir namų ūkio veiklos profesinio mokymo skyriaus vedėja Dalia Kavaliauskienė dalyvavo Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos pagal 2007-2013 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą projekto LLIV-265  „Improvement of the vocational education according to the needs of labour market“ („Profesinio mokymo tobulinimas, atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius“) valdymo ir darbo grupės baigiamajame susitikime - konferencijoje Kuldigoje, Latvijoje. Susitikimo metu buvo aptarti projekto rezultatai, dalintųsi patirtimi bendradarbiaujant su darbdaviais, diskutuota apie bendradarbiavimo galimybes bendroje projektinėje veikloje ateityje, aptarti projekto baigiamieji darbai. Taip pat vizito metu lankytųsi Kuldijos technologijų ir turizmo technikumo praktinio mokymo dirbtuvėse, švilpikų fermoje. Renginio pabaigoje projekto vadovė  iš Kur žemės regiono planavimo administracijos Aiga Petkevica visiems projekto partneriai įteikė po simbolinę padėkos dovaną už darbą projekte bei pakvietė pasivaišinti tradiciniu Kur žemės regiono patiekalu - morkų pyragėliais.

dsc 0119 dsc 0128 dsc 0186 dsc 0313


 

 

 

 

baneriai

Mūsų draugai:

SMSM logo  lr  rumai2   aikos priedelis mes rusuojam   image0011