map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo pprc tvarkarastis tvarkarastis face

VIZIJA
moderni, atvira kaitai, atitinkanti asmens ir visuomenės poreikius profesinio mokymo įstaiga
MISIJA
teikti ugdymo, suaugusiųjų švietimo paslaugas, sudaryti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinti rinkos poreikius
INFORMACINIŲ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ APTARNAVIMO TECHNIKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

3D for VET

PROJEKTO NAUJIENOS - įgyvendintų veiklų sąrašas

TARPTAUTINIAI PROJEKTŲ PARTNERIŲ SUSITIKIMAI

1. Įžanginis susitikimas

Įžanginis tarptautinis projekto partnerių susitikimas vyko 2017 m. spalio 5–6 d. Filache (Austrija), per dvi susitikimo dienas dalyvavo visi projekto partneriai (15 dalyvių). Dalyviai lankėsi Fillacho profesinėje vidurinėje technikos kolegijoje, kur buvo pristatyta mokyklos istorija ir jos plėtra. Dalyviai dalyvavo įvairiuose seminaruose, kurie vyko mokykloje. Dalyviai taip pat aplankė Karintijos taikomųjų mokslų universiteto („FH Kärnten“) „Smart Lab“ ir 3D spausdinimo kūrimo laboratoriją, kur priimantysis projekto partneris jiems pristatė įvadą apie 3D spausdinimą ir pristatė keletą vykdomų projektų, susijusių su 3D spausdinimu.

2. Antrasis tarptautinis projekto partnerių susitikimas

Antrasis tarptautinis projekto partnerių susitikimas vyko 2018 m. spalio mėn. Panevėžyje, Lietuvoje. Susitikime projekto partneriai aptarė projekto pažangą, įgyvendintas ir planuojamas veiklas; viena susitikimo dalis buvo skirta su projektu susijusiems administraciniams ir finansiniams klausimams. Taip pat projekto partneriai apsilankė Panevėžio profesinio rengimo centre įkurtame Statybos sektoriniame praktinio mokymo centre.

3. Trečiasis tarptautinis projekto partnerių susitikimas

2019 m. kovo 21–22 d. trečiasis tarptautinis projekto partnerių susitikimas, kurį organizavo Malopolskos regionas, vyko Krokuvoje, Lenkijoje. Susitikime partneriai aptarė visas įgyvendintas veiklas, jų dinamiką ir pasiektus rezultatus, būsimas veiklas, įsipareigojimus ir finansinius projekto įgyvendinimo aspektus. Taip pat projekto partneriai lankėsi mugėje – Atvirų durų profesinio mokymo įstaigų dienose, kuriose dalyvavo daugiau nei 400 profesinių mokyklų iš Malopolskos regiono.

4. Ketvirtasis - paskutinis tarptautinio projekto susitikimas

Paskutinis ketvirtasis tarptautinis projekto partnerių susitikimas vyko nuotoliniu būdu 2020 m. liepos 28 d. Susitikime dalyvavo visi projekto partneriai, iš viso dalyvavo 14 dalyvių. Susitikime buvo kalbama apie iki šiol pasiektus rezultatus, vykdytą veiklą, išleistus finansinius išteklius, projekto veiklų ir rezultatų sklaidos veiklas. Partneriai turėjo galimybę pristatyti ir apibendrinti trejų metų projektą, jo rezultatus, galimybes, taip pat sunkumus, su kuriais jie susidūrė. Partneriai aptarė projekto tvarumą ir būsimus veiksmus, kuriais jie skleis projekto metu sukurtus intelektinius rezultatus. Kiekvieno projekto partnerio atstovai pristatė pasiektus rezultatus ir visų projekto veiklų bei rezultatų vertinimą.

MOKYMOSI / MOKYMO VEIKLA

1. Trumpalaikis bendras darbuotojų mokymo renginys profesijos mokytojams (C1)

Pirmasis trumpalaikis bendras darbuotojų mokymo renginys profesijos mokytojams 3D seminaras buvo surengtas Karintijos taikomųjų mokslų universitete Filache 2017 m. spalio mėnesį.

Renginyje dalyvavo 10 mokytojų, kurie jau turėjo 3D spausdinimo technologijų patirtį ir jau įgyvendina praktinius mokinių mokymus apie naujas technologijas. Po seminarų mokytojai tobulino savo žinias ir įgūdžius, kad galėtų juos perduoti savo mokiniams per seminarus, organizuojamus jų mokyklose, naudojant pagal projektą įsigytą įrangą.

Seminaro metu parengtos temos ir atlikti pratimai tapo „3D spausdintuvo“ (O1) praktinių dirbtuvių atlikimo vadovo dalimi.

2. Trumpalaikis bendras darbuotojų mokymo renginys profesijos mokytojams (C2)

2018 m. pabaigoje Karintijos taikomųjų mokslų universitete vyko antrasis trumpalaikis bendras darbuotojų mokymo renginys profesijos mokytojams apie 3D spausdinimą. Keturių dienų viešnagės metu Austrijoje, nuo 2018 m. gruodžio 1 d. iki gruodžio 4 d. projekto partnerių mokyklų mokytojai turėjo galimybę mokytis 3D technologijų su kolegomis iš kitų šalių, pasiekti reikšmingų ir labai profesionalių įgūdžių bei kompetencijų, taikant 3D spausdinimo technologijos.

3. Trumpalaikis bendras darbuotojų mokymo renginys profesijos mokytojams (C3)

Medžiagų tyrimų centras METRIS organizavo trijų dienų renginį mokyklos partnerių mokytojams. Mokymai buvo skirti pristatyti METRIS bendradarbiavimą tiek su mokslo, tiek su pramonės sektoriumi ir kaip tai yra susiję su bendras projektais. Mokytojai turi galimybę apsilankyti laboratorijose, Mokslo populiarinimo centre, Technologijų inkubatoriuje, susipažinti su Istrijos archeologijos muziejaus darbe ir naudojamomis 3D spausdinimo technologijomis. Pulos technikos mokyklos studentai pristatė savo darbus įgyvendintus, pasinaudojant įranga, įsigyta įgyvendinant projektą.

4. Mišrus besimokančiųjų profesiniame mokyme mobilumas (C4)

Pirmasis mišrus besimokančiųjų profesiniame mokyme mobilumas vyko 2018 m. balandžio 23–27 d. Lietuvoje (Panevėžyje). Mobilume dalyvavo 30 mokinių iš Kroatijos ir Lenkijos, kuriuos atrinko mokyklų mokytojai kaip aktyviausius ir besidominčius naujomis technologijomis.

Mobilume taip pat dalyvavo po du mokytojus iš kiekvienos mokyklos partnerės (Tehnička škola Pula ir Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie.). Penkių dienų viešnagės Lietuvoje metu studentai dalyvavo 3D technologijų mokymuose, aplankė įmones, kurios savo darbe naudojasi 3D spausdintuvais ir skeneriais, dalijosi patirtimi vieni su kitais, tobulino anglų kalbos žinias. Dalyviai taip pat susipažino su priimančios organizacijos praktinio mokymo baze.

5. Mišrus besimokančiųjų profesiniame mokyme mobilumas (C5)

Antrasis mišrus besimokančiųjų mobilumas vyko Pulos technikos mokykloje 2019 m. balandžio 8 – 12 dienomis. Penkių dienų mobilumo Puloje metu mokiniai dirbo prie bendro projekto, kurį įgyvendino pasinaudodami 3D spausdintuvu ir skeneriu. Jie taip pat susipažino su mokykla ir bendraamžiais, keitėsi patirtimi bei aplankė įvairias įstaigas, su kuriomis mokykla bendradarbiauja.

SKLAIDOS RENGINYS

3D technologijų atvirų durų diena Istrijos regione buvo surengta kaip projekto „3D for VET – Strateginė partnerystė 3D kompetencijų plėtrai“ baigiamoji sklaidos konferencija.

Pagrindinis renginio tikslas buvo pristatyti tyrimą apie šiuolaikinių technologijų naudojimo 4 šalių projekto partnerių profesinėse mokyklose.

Renginyje dalyvavo 119 dalyvių iš visų šalių partnerių. Baigiamajame renginyje susirinko dalyviai iš profesinio mokymo mokyklų (mokytojai, mokyklos darbuotojai ir studentai), potencialūs darbdaviai iš Istrijos regiono ir atstovai iš mokslo ir tyrimų institucijų.

Projekto partnerių institucijų atstovai dalyvavo renginyje ir pristatė savo patirtį įgyvendinant projekto veiklas, ypatingai akcentuodami pasiektus rezultatus ir tolesnius profesinio mokymo modernizavimo žingsnius.

Taip pat susitikime dalyvavo 3D technologijų srities ekspertai, kurie pristatė galimybes šiuolaikinio verslo rinkoje, ir mokyklų atstovai, kurie jau turi patirties, įgyvendinant Erasmus+ programos projektus, tuo siekdami pabrėžti programos Erasmus+ svarbą mokyklose.

Sklaido renginio dalyviams buvo pristatytos projekto veiklos ir pasiekti rezultatus. Švietimo sistemos atstovai (mokytojai ir švietimo darbuotojai) iš savo kolegų, dalyvavusių projekte, sužinojo apie dalyvavimo ES projektuose naudą. Jaunieji renginio dalyviai turėjo galimybę susipažinti su 3D technologijų galimybėmis rinkoje, o tai tikrai paskatins juos galvoti apie 3D technologijų suteikiamas karjeros galimybes.

Sklaidos renginio įrašas yra paskelbtas projekto „YouTube“ kanale, jį galima žiūrėti šioje nuorodoje:

https://www.youtube.com/watch?v=4chnfRRT7Yw&t=95s

3D projektavimas

2019 m. gruodžio 3, 4, 5 dienomis centre vyko technologijų pamokos  „3D projektavimas“ „Žemynos“ progimnazijos mokiniams. Pamokų metu sektoriaus vadovas Andrius Daškevičius  pristatė 2017 m. Erasmus+ programos 2 pagrindinio veiksmo (KA202) profesinio mokymo sektoriaus strateginės partnerystės projektą „Strategic partnership for the development of 3D competences“ (3D for VET), Nr. 2017-1-HR01-KA202-035386, supažindino su 3D spausdintuvu ir skeneriu, mokė dirbti TincerCad programa ir braižyti figūras. 

 

 

Newsletters

Newsletter 1 page 001

Newsletter 1 page 002

Newsletter 2 page 001

Newsletter 2 page 002

PROJECT NEWS – list of implemented activities

TRANSNATIONAL PROJECT MEETINGS

1. KICK-OFF MEETING

The Kick-off meeting was held from 5th-6th October 2017 in Villach (Austria), all PP were present, 15 participants during two days of the meeting. Participants have visited Secondary Technical Vocational College in Villach where the history of the school and its development have been presented. Participants have visited different workshops that are being held in the school. Participants have also visited Smart Lab and 3D Printing Development Lab at Carinthia University of Applied Science (FH Kärnten), where the host partner gave them an introduction about 3D printing and presented several ongoing projects related to 3D printing.

2. The second transnational project meeting

SECOND TRANSNATIONAL PROJECT MEETING was held in Panevėžys, Lithuania in October 2018.

At the meeting, project partners discussed current progress, implemented activities and upcoming activities; one part of the meeting was focused on administrative and financial issues related to the project. Also, project partners had the opportunity to visit the premises of the host partner -Vocational Education and Training Center - Panevezio profesinio rengimo centras.

3. The third transnational project meeting

Organized by the project partner of the Malopolska Region, the third transnational project meeting was held in Krakow (Poland) from 21 to 22 March 2019.

At the meeting, partners discussed all implemented activities, their dynamics, and achieved results, up-coming activities, obligations, and finances.

Also, the project partners visited fair - Open Days of Vocational Education, which featured more than 400 vocational schools from the Malopolska Region.

LEARNING/TEACHING/TRAINING ACTIVITIES

1. Short-term joint staff training event - VET teachers

The first Short-term joint staff training event - VET teachers 3D workshop was organized in Carinthia University of Applied Sciences in Villach in October 2017.

The event attended 10 teachers who already have basic experience in 3D printing technology and already working in the practical training of students on new technologies. After the workshops, teachers improved their knowledge and skills to be able to transfer it to their students within workshops organized in their schools using equipment purchased within the project.

The topics elaborated and exercises performed during the workshop will be a part of the Handbook for performing practical workshops on the 3D printer (O1).

2. Short-term joint staff training event - VET teachers

The second Short-term joint staff training event - VET teachers 3D workshop was held in Carinthia University of Applied Sciences by the end of the year 2018.

During their four-day stay in Austria, from December 1 to December 4, 2018, the professors from partner’s school had the opportunity to study 3D technologies with colleagues from other counties, to achieve significant and highly professional skills and competencies in the application of new 3D technologies.

3. Short-term joint staff training event - VET teachers

Materials' Research Centre - METRIS organized a three-day event for the teachers of school partners. The training was conceived to present METRIS's cooperation with both the scientific and industrial sectors and how they are connected through many joined projects.

Teachers have the opportunity to visit laboratories, Centre for the Popularization of Science, Technological Incubator, work of the Archaeological Museum of Istria and their work on 3D printers.

Students from Technical school Pula presented their work on the equipment bought through the project.

4. Blended mobility of VET learners

The first blended mobility of VET learners was held from 23 to 27 April 2018, in Lithuania (Panevezio).

The mobility attended 30 students from Croatia and Poland, were chosen by school teachers as the most active and interested students from their classes.

Mobility also attended two teachers from each school partner (Tehnička škola Pula and Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie.).

During a five-day stay in Lithuania, students had the opportunity, to attend 3D technology training, visit the companies that use 3D printers and scanners in their work, and share the new experiences with each other, as well as improve the English language. They also met the school facilities and visited partners' school institutions cooperating with.

5. Blended mobility of VET learners

The second blended mobility was held in Tehnička škola Pula from 8/4/2019 to 12/4/2019. During the 5-day mobility in Pula, the students worked on their common project on the 3D printer and scanner. They also met the school facilities and the students they are visiting, exchange the experience with each other and visit the most important institutions the school is cooperating with.

 

  Joint_staff_2018.jpg Joint_staff_Pula.JPG Joint_staff_Pula2.JPG Mobility_Lithuania.JPG Mobility_Lithuania_2.JPG Mobility_Lithuania_3.JPG Mobility_Pula.jpg Mobility_Pula_2.jpg Transnational_Krakow.JPG Transnational_Lithuania.JPG Transnational_Lithuania_2.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

baneriai

Mūsų draugai:

SMSM logo  lr  rumai2   aikos priedelis mes rusuojam   image0011