map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo pprc tvarkarastis tvarkarastis face

VIZIJA
moderni, atvira kaitai, atitinkanti asmens ir visuomenės poreikius profesinio mokymo įstaiga
MISIJA
teikti ugdymo, suaugusiųjų švietimo paslaugas, sudaryti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinti rinkos poreikius
INFORMACINIŲ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ APTARNAVIMO TECHNIKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

Deploy Skills, LLI-415

Nr.LLI-415

Screenshot 1

„AUKŠTO LYGIO ŽINIŲ, PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ IR SUPRATIMO DIEGIMAS REIKALINGAS GERESNIAM UŽIMTUMUI REGIONUOSE“

(DEPLOY-SKILLS)

Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras kartu su Regioniniu inovacijų vadybos centru ir Venspilio technikumu birželio 1 dieną pradėjo įgyvendinti 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos projektą „Aukšto lygio žinių, praktinių įgūdžių ir supratimo diegimas reikalingas geresniam užimtumui regionuose“ (Deploy-skills), Nr.LLI-415.

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2018-06-01 iki 2020-05-31.

Bendras projekto biudžetas – 188 266,75 EUR, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro projekto biudžetas – 75 927,00 eur. Europos regioninės plėtros fondo finansuojama – 64 537,95 eur.

 

Projekto tikslas:

Didinti įsidarbinimo galimybes ir skatinti besimokančius įgyti įgūdžių, kurie jiems padėtų kilti karjeros laiptais, tuo pat metu suteikiant besimokančiųjų gebėjimų ir įgūdžių pripažinimą kaip įrodymą, reikalingą sėkmei darbo vietoje.

 

Projektu siekiama padėti mokiniams prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančios technologijų aplinkos bei įgyti socialinius įgūdžius, kurių dėka, mokiniai turės didesnes galimybes įsidarbinti. Projekte analizuojamos dabartinės Venspilio technikumo ir VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro mokymo programos, kurių pagrindu bus rengiamos programų rengimo ir diegimo planas. Iš viso bus atnaujintos keturios mokymo programos pagal tarptautiniu mastu pripažintais standartais. VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras projekto dėka pritaikys prie pasaulinių standartų Higieninės kosmetikos kosmetiko (Beauty teraphy) mokymo programą. Taip pat įsidiegs naują mokymo programą „Darbo įgūdžiai“ (Work skills). Iš viso bus apmokyta 40 centro mokinių.

 

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga.

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti.

 

Informacija apie programą: www.latlit.eu; www.europa.eu; #LATLIT

baneriai

Mūsų draugai:

SMSM logo  lr  rumai2   aikos priedelis mes rusuojam   image0011