map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo pprc tvarkarastis tvarkarastis face

VIZIJA
moderni, atvira kaitai, atitinkanti asmens ir visuomenės poreikius profesinio mokymo įstaiga
MISIJA
teikti ugdymo, suaugusiųjų švietimo paslaugas, sudaryti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinti rinkos poreikius
INFORMACINIŲ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ APTARNAVIMO TECHNIKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

Informacija mokiniui

2021–2022 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS IR VYKDYMO BŪDAI

 
 
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro
2021 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. V-1526

 

Patikrinimas

Laikotarpis, data

Pradžia

Vykdymo būdas

1. Lietuvių kalba ir literatūra (žodžiu)

Ugdymo procese

*

Tradicinis arba nuotolinis**

2. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (žodžiu)

2022 m. vasario 11 d. – balandžio 22 d.

*

Tradicinis arba nuotolinis**

3. Lietuvių kalba ir literatūra (raštu)

2022 m. gegužės 10 d. – gegužės 11 d.

 

Elektroninis***

3.1. lietuvių kalba ir literatūra (raštu) I srautas

2022 m. gegužės 10 d.

9 val.

3.2. lietuvių kalba ir literatūra (raštu) II srautas

2022 m. gegužės 11 d.

9 val.

3.3. lietuvių kalba ir literatūra (raštu) III srautas

2022 m. gegužės 11 d.

12 val. 30 min.

4. Matematika

2022 m. gegužės 16 d. – gegužės 17 d.

 

Elektroninis***

4.1. matematika I srautas

2022 m. gegužės 16 d.

9 val.

4.2. matematika II srautas

2022 m. gegužės 17 d.

9 val.

4.3. matematika III srautas

2022 m. gegužės 17 d.

11 val. 30 min.

5. Gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (raštu)

2022 m. gegužės 19 d. – gegužės 20 d.

 

Elektroninis***

5.1. gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (raštu) I srautas

2022 m. gegužės 19 d.

9 val.

Elektroninis***

5.2. gimtosios kalbos (lenkų, rusų) (raštu) II srautas

2022 m. gegužės 20 d.

9 val.

* Mokyklos vadovo nustatytu laiku.

** Pasiekimų patikrinimo vykdymo būdas turi atitikti mokyklos mokymo proceso organizavimo būdą.

*** Mokyklose, turinčiose teisę mokyti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, šiuo būdu jose besimokantys mokiniai ar buvę mokiniai, gyvenantys ne Lietuvoje, dėl laiko skirtumų negalintys nustatytu pasiekimų patikrinimo laiku dalyvauti pasiekimų patikrinime, mokyklos vadovo sprendimu pasiekimų patikrinimą ar pasiekimų patikrinimo dalis žodžiu ir raštu gali laikyti nuotoliniu būdu.

__________________________________

2021–2022 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI

 
 
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. V-1527
LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS TVARKARAŠTIS

Įskaita

Data

1. Lietuvių kalba ir literatūra

2022 m. vasario 25 d. – 2022 m. balandžio 25 d.,

išskyrus balandžio 19 d. – balandžio 22 d.*

 

UGDYMO PROCESO METU VYKSTANTYS BRANDOS EGZAMINAI

Egzaminas

Egzamino

tipas

Data

2. Technologijos

Mokyklinis

2021 m. spalio 1 d. – 2022 m. gegužės 10 d.

3. Menai

Mokyklinis

2021 m. spalio 1 d. – 2022 m. gegužės 10 d.

4. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų,

rusų, vokiečių) (I dalis)

Mokyklinis

2022 m. balandžio 4 d. – 2022 m. gegužės 20

d., išskyrus balandžio 19 d. – balandžio 22 d.*

5.   Brandos darbas:

5.1.   IV gimnazijų klasių mokiniams

5.2.  III gimnazijų klasių

mokiniams

Mokyklinis

 

2021 m. spalio 1 d. – 2022 m. gegužės 10 d.

2022 m. sausio 30 d. – 2023 m. gegužės 10 d.

 

PAGRINDINĖ SESIJA

Egzaminas

Egzamino

tipas

Data

Pradži

a

6. Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo

dalis

Valstybinis

2022 m. balandžio 20, 21, 22

d. (T, K, Pt)

9 val.

7. Užsienio kalbos (rusų) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2022 m. balandžio 21, 22 d.

(K, Pt)

9 val.

8. Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių)

kalbėjimo dalis

Valstybinis

2022 m. balandžio 22 d. (Pt)

9 val.

9. Lietuvių kalba ir literatūra

Mokyklinis

Valstybinis

2022 m. birželio 1 d. (T)

9 val.

10. Biologija

Valstybinis

2022 m. birželio 3 d. (Pt)

9 val.

11. Užsienio kalbos (anglų) klausymo,

skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2022 m. birželio 6 d. (P)

9 val.

12. Geografija

Valstybinis

2022 m. birželio 8 d. (T)

9 val.

13. Muzikologija (I dalis)

Mokyklinis

2022 m. birželio 9 d. (K)

9 val.

14. Matematika

Valstybinis

2022 m. birželio 10 d. (Pt)

9 val.

15. Informacinės technologijos

Valstybinis

2022 m. birželio 13 d. (P)

9 val.

16. Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių)

klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2022 m. birželio 14 d. (A)

9 val.

17. Istorija

Valstybinis

2022 m. birželio 15 d. (T)

9 val.

18. Fizika

Valstybinis

2022 m. birželio 17 d. (Pt)

9 val.

 

2

19. Užsienio kalbos (rusų) klausymo,

skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2022 m. birželio 20 d. (P)

9 val.

20. Gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų,

rusų, vokiečių) (II, III dalys)

Mokyklinis

2022 m. birželio 21 d. (A)

9 val.

21. Chemija

Valstybinis

2022 m. birželio 22 d. (T)

9 val.

22. Muzikologija II dalis

Mokyklinis

2022 m. birželio 23 d. (K)

9 val.

PAKARTOTINĖ SESIJA

Egzaminas

Egzamino

tipas

Data

Pradžia

23. Lietuvių kalba ir literatūra

Valstybinis

2022 m. birželio 27 d. (P)

9 val.

24. Biologija

Valstybinis

2022 m. birželio 28 d. (A)

9 val.

25. Geografija

Valstybinis

2022 m. birželio 28 d. (A)

13 val.

26. Istorija

Valstybinis

2022 m. birželio 29 d. (T)

9 val.

27. Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2022 m. birželio 29 d. (T)

13 val.

28. Matematika

Valstybinis

2022 m. birželio 30 d. (K)

9 val.

29. Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2022 m. birželio 30 d. (K)

13 val.

30. Užsienio kalbos (anglų, prancūzų,

rusų, vokiečių) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2022 m. liepos 1 d. (Pt)

9 val.

31. Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių)

klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2022 m. liepos 1 d. (Pt)

13 val.

32. Informacinės technologijos

Valstybinis

2022 m. liepos 4 d. (P)

9 val.

33. Muzikologija (I dalis)

Mokyklinis

2022 m. liepos 4 d. (P)

13 val.

34. Fizika

Valstybinis

2022 m. liepos 5 d. (A)

9 val.

35. Chemija

Valstybinis

2022 m. liepos 5 d. (A)

13 val.

36. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (II, III dalys)

Mokyklinis

2022 m. liepos 7 d. (K)

9 val.

37. Muzikologija (II dalis)

Mokyklinis

2022 m. liepos 7 d. (K)

13 val.

38. Lietuvių kalba ir literatūra

Mokyklinis

2022 m. liepos 12 d. (A)

9 val.

* Įskaitos ir egzamino pradžia mokyklos vadovo nustatytu laiku.

 

VšĮ PPRC asmens įgytų kompetencijų vertinimo grafikas 2022 m.

Eil. Nr.

Programos pavadinimas, kodas

Grupė

Teorinė egzamino dalis

Praktinė egzamino dalis

Sausio mėn.

1

Apdailininkas, T32073213

Eksternas

2022-01-24 9.00 val.

2022-01-27 9.00 val.

2

Vizažistas, T32101201

VZ21T

2022-01-28 9.00 val.

2022-02-02 9.00 val.

3

Suvirintojas, T32071502

SV20B3

2022-01-31 9.00 val.

2022-02-03 9.00 val.

4

Santechnikas, T32073220

SN20B4

2022-01-31 9.00 val.

2022-02-03 9.00 val.

Vasario mėn.

2

Elektrikas, T43071304

EB4

2022-02-14 9.00 val.

2022-02-18 9.00 val.

3

Plytelių klojėjas, T32073215

PK21B

2022-02-18 9.00 val.

2022-02-23 9.00 val.

4

Automobilių elektros įrengimų remontininkas, T43071603

AE20T

2022-02-21 9 val.

2022-02-24 9 val.

5

Suvirintojas, T43071503

SV20T

2022-02-22 9 val.

2022-02-25 9 val.

Kovo mėn.

1

Masažuotojas, P43091501

M20V

2022-03-18 9.00 val.

2022-03-23

9.00 val.

2

Kirpėjas, P42101201

K9

2022-03-22 9.00 val.

2022-03-25 9.00 val.

3

Suvirintojas, T432071502

SV20B3

2022-03-23

14.00 val.

2022-03-28

  9.00 val.

4

Vizažistas, P32101201

VZ21

2022-03-28 9.00 val.

2022-03-31  9.00 val.

Balandžio mėn.

1

Vizažistas, T32101201

VZ21B

2022-04-25 9.00 val.

2022-04-28 9.00 val.

2

Plytelių  klojėjas, T32073215

PK21B

2022 04 04; 14.00v

2022 04 07

3

Elektrikas, T43071304

EB3

2022-04-05 9.00 val.

2022-04-08 9.00 val.

4

Elektrikas, T43071304

EL211B

2022-04-05 9.00 val.

2022-04-08 9.00 val.

5

Elektrikas, T43071304

EL21B

2022-04-20  9.00 val.

2022-04-25 9.00 val.

6

Automobilių mechanikas, M44071601

A20V

2022-04-25 9 val.

2022-04-28 9 ir 13 val.

7

Automobilių elektros įrengimų remontininkas, M44071603

AE20V

2022-04-25 9 val.

2022-04-29 9 val. ir 13 val.

8

Kosmetikas, P43101201

KS20V

2022-04-29 9.00 val.

2022-05-04 9.00 ir 14.00 val.

Gegužės mėn.

1

Suvirintojas, P43071501

SV20V

2022-05-03 9 val.

2022-05-06 9 ir 13 val.

2

Elektriko, T43071304

EL21T

2022-05-03 9.00 val.

2022-05-06 9.00 val.

3

Elektrikas, T43071304

EL21B1

2022-05-03 9.00 val.

2022-05-06 9.00 val.

4

Santechnikas, T32073220

SN21B

2022-05-18 9.00 val.

2022-05-23 9.00 val.

Birželio mėn.

1

Elektrikas, M44071304

EL21V

2022-06-07 9.00 val.

2022-06-10 9.00 val.

2

Stalius, T32072201

ST21B

2022 06 10, 14.00val.

2022-06-15 9.00 val.

3

Kirpėjas,  T32101202

K21PKT

2022-06-13 9.00 val.

2022-06-16 9.00 val.

4

Siuvėjas-operatorius, T21072301

SO21PKT

2022-06-13 14.00 val.

2022-06-16 9.00 val.

5

Kompiuterinės įrangos derintojas, M43061103

KD9

2022-06-15 14.00 val.

2022-06-20 9.00 val.

6

Automobilių mechanikas, M43071604

A9

2022-06-15 14 val.

2022-06-20

9 ir 13 val.

7

Automobilių elektros įrengimų remontininkas, M43071601

AE9

2022-06-15 9 val.

2022-06-21

9.00 ir 13.00 val.

8

Apskaitininkas, P43041101

AS21V

2022-06-13 9 val.

2022-06-16 9.00 val.

9

Apskaitininkas, T43041102

AS21T

2022-06-13 9 val.

2022-06-16 14.00 val.

10

Želdinių tvarkytojo mokymo programa, 217081202

19-ZT

2022-06-16 9 val.

2022-06-21 9.00 val.

11

Kirpėjas, P32101202

K21PK

2022-06-20 9.00 val.

2022-06-23 9.00 val.

12

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas, M44081102

ŽŪ20V

2022-06-22 14 val.

2022-06-28

9.00 val.

13

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas, T43081103

ŽŪ20T

2022-06-22 14 val.

2022-06-28

13.00 val.

14

Santechnikas, M43073201

SN9

2022-06-20 14.00 val.

2022-06-23 9.00 val.

15

Siuvėjas-operatorius, P21072301

SO21PK

2022-06-21 9.00 val.

2022-06-23 9.00 val.

16

Technikos priežiūros verslo darbuotojas, M43071603

19-T

2022-06-22 14 val.

2022-06-29

9 val.

17

Apdailininkas (statybininkas), M43073202

AP91

2022-06-22

9.00 val.

2022-06-28 9 val.

18

Apdailininkas (statybininkas), M43073202

AP92

2022-06-22 9.00 val.

2022-06-28 9 val.

19

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas, M43081103

19-G

2022-06-22 14.00 va.

2022-06-29

13.00 val.

20

Technikos priežiūros verslo darbuotojas, M43071603

TP9

2022-06-22 14.00 val.

2022-06-28 9.00 val.

21

Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkotvarkos verslo darbuotojas, M43081102

DŽ9

2022-06-23

14.00 val.

2022-06-29 9.00 val.

22

Virėjas, P21101310

V21PK

2022-06-27 9.00 ir 14.00 val.

2022-06-30 9.00 ir 14.00 val.

23

Kirpėjas, T43101203

K21T

2022-06-28 9.00 val.

2022-07-01 9.00 val.

24

Medienos apdirbimo staklininkas,T32072202

MS21B

2022-06-30, 9.00val.

2022-07-07 9.00 val. 

25

Medienos apdirbimo staklininkas, P32072205

MS21V

2022-06-02 9.00 val.

2022-06-08 9.00 val.

26

Medienos apdirbimo staklininkas, T32072202

MS21T

2022-06-02 9.00 val.

2022-06-08 9.00 val.

Liepos mėn.

1

Santechnikas, P32073218

SN21B1

2022-07-27 9.00 val. 

2022-08-01 9.00 val.

Lapkričio mėn.

1

Kosmetikas, T43101202

KS21T

2022-11-04 9.00 val.

2022-11-09 9.00 ir 14.00 val.

2

Santechnikas, P32073208

SN20

2022-11-30 9.00 val.

2022-12-05 9.00 val.

Gruodžio mėn.

3

Medienos apdirbimo staklininkas, P31072201

MS20

2022-12-01 9.00 val.

2022-12-07 9.00 val.

1

Kirpėjas, P43101202

K21V

2022-12-02 9.00 val.

2022-12-07 9.00 val.

2

Masažuotojas, T43091501

M21T

2022-12-16 9.00 val.

2022-12-21 9.00 val.

2021-2022 MOKSLO METAI

 

UGDYMO IR PROFESINIO MOKYMO PROCESO TRUKMĖ IR ORGANIZAVIMAS

Mokslo metai ir mokymo procesas Centre prasideda rugsėjo pirmąją darbo dieną 2021 m. rugsėjo 1 d. (žiemos priėmimo etape 2022 m. vasario 21 d.) ir baigiasi birželio 30 d. ( 40 mokymosi savaičių). Centras dirba 5 dienas per savaitę. Mokslo metai skirstomi į du pusmečius.

2021-2022 mokslo metais nustatomos šios pusmečių datos:

I pusmetis – 2021 m. rugsėjo 1 d. – 2022m. vasario 6 d.

II pusmetis – 2022 m. vasario 7 d. – 2022 m. birželio 30 d.

Pirmame kurse mokslo metų trukmė 40 savaičių, o grupėse, kuriose siekiama ir vidurinio išsilavinimo (III gimnazijos klasės) – 180 ugdymo dienų (iki birželio 9 d.)

Antrame kurse, kuriame mokiniai laiko brandos egzaminus (IV gimnazijos klasė)– 165 ugdymo dienos (iki gegužės 19 d.) Pirmame, antrame ir trečiame (baigiamųjų grupių) kursuose mokiniai mokosi skirtingai, priklausomai nuo profesinio mokymo programos apimties.

I-ose (9 kl.) ir II-ose (10 kl.) gimnazijos klasėse – 185 ugdymo dienos (iki birželio 16 d.)

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas, įskaitos ir brandos egzaminai vykdomi pagal NEC paruoštą tvarkaraštį.

    

Mokiniams per mokslo metus skiriamos atostogos (20 mokymo dienų mokymo proceso metu ir vasaros atostogos ):

Rudens atostogos nuo 2021 m. lapkričio 3 d. iki lapkričio 5 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos nuo 2021 m. gruodžio 27 d. iki 2022 m. sausio 7 d.

Žiemos atostogos nuo 2022 m. vasario 14 d. iki vasario 18 d.

Pavasario (Velykų) atostogos nuo 2022 m. balandžio 19 d. iki balandžio 22 d.

Vasaros atostogos nuo 2022 m. liepos 1 d. iki 2022 m. rugpjūčio 31 d., o IV gimnazijos klasės (12 kl.) mokiniams nuo brandos egzaminų sesijos pabaigos iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.

       Baigiamajame kurse, atskiroms grupėms rudens (nuo lapkričio 3 d. iki lapkričio 5 d.), žiemos (Kalėdų) (nuo 2021 m. gruodžio 27 d. iki 2022 m. sausio 7 d.) , žiemos (nuo 2022 m. vasario 14 d. iki vasario 18 d.), pavasario (Velykų) (nuo 2022 m. balandžio 19 d. iki balandžio 22 d.)

atostogos gali būti neskiriamos.

       Švenčių dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienas, tačiau mokytojai ir profesijos mokytojai privalo užtikrinti mokymo programoje apibrėžtas kompetencijas. Į mokymo dienų skaičių įskaitomos šios dienos:

-          Rugsėjo 1 d. (Mokslo ir žinių diena)

-          Lapkričio 1 d.(Visų šventųjų diena)

-          Lapkričio 2 d. (Vėlinių diena)

-          Gruodžio 24 d. (Šv. Kūčių diena)

-          Kovo 11 d. (Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena)

-          Balandžio 18 d. (Antroji Šv. Velykų diena),

-          Birželio 24 d. (Rasos ir Joninių diena)

Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei laikotarpiu ugdymo procesas gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas arba organizuojamas nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdu.

Kai oro temperatūra yra 25 laipsnių šalčio ar žemesnė, į Centrą gali neiti I-IV gimnazijos klasių (9-12 kl.) mokiniai. Oro temperatūrai esant 30 laipsnių ar aukštesnei bei negalint užtikrinti ugdymo proceso organizavimo vėsesnėse aplinkose į Centrą gali nevykti I-IV gimnazijos klasių (9-12 kl.) mokiniai.

Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.

Jei ugdymo procesas laikinai nevyko dėl šalčio, karantino ar stichinių nelaimių, el. dienyne žymimos dienos ir parašoma ,,Pamokos nevyko dėl... ". Šiais atvejais koreguojamas ilgalaikis (teminis) planas.

Jei ugdymo procesas dėl karantino ar kitos ekstremalios situacijos ar įvykio organizuojamas nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdu. Centras vadovaujasi Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr.V-1006 „Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“, Centro ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Centro direktoriaus 2020 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V1-106 „Dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašo ir mokymui organizuoti priemonių plano patvirtinimo", „VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro nuotolinio mokymo/si mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka“ 2021 m. birželio 2 d. V1-146.

Mokymo procesas organizuojamas Centro atitinkamuose kabinetuose, sporto salėse, dirbtuvėse, laboratorijose ir kitose erdvėse (mokymosi aplinkose).

Mokytojai ir profesijos mokytojai dirba pagal Centro direktoriaus patvirtintą pamokų grafiką ir tvarkaraštį bei nustatytą darbo krūvį, etato dydį. (Priedai Nr.1, 1a, 1b).

Siekiant individualizuoti ugdymą ir optimizuoti mokymosi krūvius vidurinio ugdymo programų besimokantiems mokiniams, sudaromi mokinių individualūs ugdymo(si) planai.

Mokinio individualus ugdymo(si) planas yra mokinio, besimokančio pagal vidurinio ugdymo programą, pasirinkti mokytis per dvejus metus dalykai ir dalykų kursai. (Priedas Nr.2).

Mokinio individualų ugdymo(si) planą, suderintą su mokyklos galimybėmis, sau rengia kiekvienas mokinys, besimokantis pagal vidurinio ugdymo programą.

Centre 2021-2022 mokslo metais mokymas organizuojamas pagal 49 profesinio mokymo programas (Priedai Nr.3 ir 3a)

Mokymo programų, skirtų asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą, mokymo trukmė – 3 metai.

Vidurinio ugdymo programa baigiama antraisiais mokslo metais.

Mokymo programų, skirtų asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą, mokymo trukmė – iki 2 metų, priklausomai nuo programos apimties.

Tęstinio mokymo programų trukmė nuo 0,5 iki1,5 metų.

Mokymo programos, skirtos spec. poreikių asmenims, mokymo trukmė – 3 metai.

Mokinių priėmimas vyksta per LAMA BPO informacinę sistemą. Mokinių priėmimas bei informavimas vykdomas vadovaujantis „Asmenų, pageidaujančių įgyti pirmąją kvalifikaciją, priėmimo į VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centrą tvarkos aprašu“, patvirtintu direktoriaus įsakymu 2017 m. birželio 1 d. Nr. V1-100 bei „Dėl stojančiųjų informavimo apie bendrąjį priėmimą“ direktoriaus įsakymu 2017 m. birželio 1 d., Nr. V1-101.

Į I ir II gimnazijos klases (9 ir 10 kl.) mokiniai priimami kreipiantis tiesiogiai į mokymo įstaigą.

Centre 2021-2022 mokslo metais formuojamos grupės ir jungtinės grupės iš skirtingų profesijų pogrupių (Priedas Nr.4).

Siekiant racionaliai panaudoti mokymui skirtas lėšas, mokymas jungtinėse grupėse organizuojamas bendruosius profesijos mokymo ir vidurinio ugdymo dalykus ar modulius mokantis kartu.

Mokomoji grupė, kurioje yra daugiau kaip 21 mokinys, gali būti dalijama į du pogrupius per pamokas:

  • Praktinio mokymo;
  • Informacinių technologijų;
  • Užsienio kalbos;
  • Dorinio ugdymo (etika, tikyba).

Laikinoji grupė sudaroma iš mokinių, pasirinkusių to paties kurso, to paties dalyko programą (Priedai Nr.5 ir Nr.6).

Laikinoji grupė gali būti sudaryta, jei joje yra ne mažiau kaip 5 mokiniai.

Jei mokytis dalyką pasirenka mažesnė nei nustatyto dydžio grupė, mokiniams sudaromos sąlygos pasirinktą dalyką mokytis savarankiškai, skiriant konsultacijas.

Neformaliojo švietimo būreliai, klubai ir kt. mokiniams neprivalomi ir laisvai pasirenkami iki rugsėjo 15 d. (Priedas Nr.7).

Norintys į būrelį gali užsirašyti ir mokslo metų laikotarpiu.

Minimalus mokinių skaičius neformaliojo švietimo būrelyje – 11 mokinių.

Neformaliojo švietimo valandos skiriamos mokinių saviraiškai.

Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus vadovaujamasi ,,Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašu“ patvirtintu Centro direktoriaus 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr.V1-270. (Priedas Nr.8)

Organizuojant ugdymo procesą nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdu vadovaujamasi VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro nuotolinio mokymo/si mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka“ 2021 m. birželio 2 d. V1-146. 

VšĮ PANEVĖŽIO PROFESINIO RENGIMO CENTRAS GRUPIŲ VADOVAI 2021-2022 m. m.

A211 – D. Augienė

AE21-A212 – V. Sasmilienė

AP211 – J. Pundzius

AM21-SN21-TP211 – J. Kanoverskienė

K21-KD21 – F. Žvirgždienė

    1A gimn. klasė – V. Kučinskienė

    1B gimn. klasė – A. Padriezienė

A21V-A21T – Ž. Skukauskienė

AE21V-AE21T – V. Žvedrytė

AK21V-AK21T – D. Burkauskaitė

EL21V-EL21T – Ž. Arlauskas

SV21V-SV21T1 – V. Poželaitė

TP21V-TP21T – V. Masiulis

DŽ21V-DŽ21T – S.Budrienė

K21V-K21T – A. Kanevičiūtė

KS21V – B.Gasiūnienė

KS21T – K. Paipolaitė

M21V-M21T – Ž. Skukauskienė

VZ21-VZ21T – G. Grigienė

MS21-MS21T – C. Daukantas

      PT21 – G. Aperavičienė

A201 – M. Švelnienė

A202 – G. Brukštienė

AE20 – A. Žvykienė

AP201 – V. Rutkevičienė

AP202-MS20-SN20 – G. Grigienė

K201 – E. Petrauskė

K202-TP20 – R. Kavaliūnas

KD20 – A. Daškevičius

     2A gimn. klasė – V. Karietienė

     2B gimn. klasė – D. Balčiūnienė

     2D gimn. klasė – E. Petrauskė

A20V– J. Čivilytė

AE20V-AE20T – V. Žvedrytė

DŽ20T – S. Budrienė

K20V– A. Staškūnienė

KS20V – G. Deveikienė

KS20T – K. Paipolaitė

M20V-M20T – Ž. Skukauskienė

SV20V-SV20T – V. Poželaitė

TP20T – K. Kupčiūnas

      PT20 – G. Aperavičienė

A9 – R. Janulienė

AE9 – S. Pratkelis

AP91 – S. Rimkuvienė

AP92 – J. Kanoverskienė

K9 – I. Rudėnienė

KD9-SN9 – E. Susnienė

DŽ9-TP9 – S. Budrienė

 

ŽŪ21-TP212 – V. Šeškienė

AP212 – I. Bieliauskaitė

    1C gimn. klasė – R. Kairytė - Ovčarikienė

AS21V-AS21T – E. Malinskienė

ŽŪ21V-ŽŪ21T – J. Janeliūnienė

SV21T2 – A. Arlauskas

   DA21 – F. Janušonienė

ŽŪ20 - J. Jovaišienė

TP201 – J. Jovaišienė

     2C gimn. klasė – V. Šeškienė

ŽŪ20V-ŽŪ20T – V. Guobužienė

19-G – V. Čepinskienė

19-T – N. Krasauskienė

    19-ZT – E. Kapišauskaitė

Informacija mokiniui

pdfMokinių elgesio taisyklės

Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei laikotarpiu ugdymo procesas gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas arba organizuojamas nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdu.

Kai oro temperatūra yra 25 laipsnių šalčio ar žemesnė, į Centrą gali neiti 9-12 (I-IV gimnazijos) klasių mokiniai. Oro temperatūrai esant 30 laipsnių ar aukštesnei bei negalint užtikrinti ugdymo proceso organizavimo vėsesnėse aplinkose į Centrą gali nevykti 9-12 (I-IV gimnazijos) klasių mokiniai.

baneriai

Mūsų draugai:

SMSM logo  lr  rumai2   aikos priedelis mes rusuojam   image0011