map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo pprc tvarkarastis tvarkarastis face

VIZIJA
moderni, atvira kaitai, atitinkanti asmens ir visuomenės poreikius profesinio mokymo įstaiga
MISIJA
teikti ugdymo, suaugusiųjų švietimo paslaugas, sudaryti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinti rinkos poreikius
INFORMACINIŲ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ APTARNAVIMO TECHNIKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

Informacija dėl Panevėžio profesinio rengimo centro reorganizavimo

Pranešame, kad yra parengtos viešosios įstaigos Panevėžio darbo rinkos mokymo centro, viešosios įstaigos Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centro ir Viešosios įstaigos Panevėžio profesinio rengimo centro reorganizavimo sąlygos.

Reorganizavimo būdas – sujungimas. Viešoji įstaiga Panevėžio darbo rinkos mokymo centras, viešoji įstaiga Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras ir Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras reorganizuojamos jungimo būdu, sujungiant į naują juridinį asmenį – viešąją įstaigą Panevėžio mokymo centrą.

Reorganizuojamos šios viešosios įstaigos, kurios kaip juridiniai asmenys po reorganizavimo baigia savo veiklą:

1. Panevėžio darbo rinkos mokymo centras: teisinė forma – viešoji įstaiga; buveinės adresas – Panevėžys, J. Basanavičiaus g. 23A; juridinio asmens kodas – 147178142; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie viešąją įstaigą Panevėžio darbo rinkos mokymo centrą, – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.

2. Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras: teisinė forma – viešoji įstaiga; buveinės adresas – Panevėžys, Aldonos g. 4; juridinio asmens kodas – 304384359; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centrą, – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.

3. Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras: teisinė forma – viešoji įstaiga; buveinės adresas – Panevėžys, Staniūnų g. 68; juridinio asmens kodas – 111963995; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Viešąją įstaigą Panevėžio profesinio rengimo centrą, – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.

Po reorganizavimo pasibaigiančių viešųjų įstaigų – Panevėžio darbo rinkos mokymo centro, Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centro ir Viešosios įstaigos Panevėžio profesinio rengimo centro – teisės ir pareigos 2022 m. rugsėjo 1 d. pereina po reorganizavimo veiksiančiai viešajai įstaigai Panevėžio mokymo centrui.

Su reorganizavimo sąlygomis, po reorganizavimo veiksiančios viešosios istaigos įstatų projektu, reorganizavime dalyvaujančių viešųjų istaigų praėjusių trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais galima susipažinti viešosios įstaigos Panevėžio darbo rinkos mokymo centro, viešosios įstaigos Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centro ir Viešosios įstaigos Panevėžio profesinio rengimo centro interneto svetainėse: https://www.paneveziodrmc.lt/, https://margarita.lt/, https://www.panprc.lt/ bei valstybės įmonės Registrų centro leidžiamame leidinyje ,,Juridinių asmenų vieši pranešimai“, taip pat sudaromos sąlygos tretiesiems asmenims susipažinti atitinkamos įstaigos buveinėje įstaigos darbo valandomis.

Reorganizavimo dokumentai:

pdfReorganizavimo sąlygos.pdf

pdfReorganizavimo sąlygų 1 priedas (valdymo struktūra).pdf

pdfReorganizavimo sąlygų 2 priedas (pareigybių sąrašas).pdf

pdfĮstatų projektas.pdf


 

Darbas su CNC programinio valdymo staklėmis: funkcijos ir galimybės

Birželio 8 dieną centre, vyko seminaras tema „Darbas su CNC programinio valdymo staklėmis: funkcijos ir galimybės“. Seminaro metu buvo pristatytos CNC programinio valdymo staklės, jų funkcijos bei  galimybės. Panevėžio miesto technologijų mokytojams buvo sudaryta galimybė patiems pasiruošti gaminio projektą, o su CNC staklėmis projektą įgyvendinti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Skaityti daugiau...

Tarptautinio žurnalistinio tyrimo pristatymas

Gegužės 27 d. Centre lankėsi Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro vadovė Kristina Mišinienė ir žurnalistai Miglė Krancevičiūtė ir Šarūnas Černiauskas atlikę tarptautinį žurnalistinį tyrimą pavadinimu "Dozė". Susitikimo metu mokiniams ir darbuotojams pristatytas filmas su tikrais išnaudotų žmonių pasakojimais. Jie buvo verčiami prekiauti narkotikais Airijoje. Dėkojame svečiams už aktualios temos viešinimą.

 

 

 

 

 

 

 

Nuotolinis projekto partnerių susitikimas

Nuotoliniai susitikimai yra puikus būdas aptarti su partneriais projekto įgyvendinimo aspektus ir peržiūrėti planuojamas veiklas bei diskutuoti įvairiais aktualiais projektiniais klausimais. Centro įgyvendinamo Nordplus Adult programos projekto „Historical experience and restoration traditions in restoration of carpenter work products“, Nr. NPAD-2020/10229, partneriai iš Latvijos, Lietuvos ir Estijos kaip tik ir pasinaudojo nuotolinio susitikimo galimybe ir aptarė projekto planuojamas veiklas bei veiklų įgyvendinimo grafiką. Susitikime Centrą atstovavo plėtros skyriaus vedėja Justina Čivilytė. 
 
 
 
 
 
 

Tarptautinis projekto partnerių susitikimas

17 priedas. Logotipas EU veliava funded     smart school logo1

2020 m. Erasmus+ programos 2 pagrindinio veiksmo (KA226) pasirengimo skaitmeniniam švietimui strateginių partnerysčių projektą „Smart school in restoration and construction industry“, Nr. 2020-1-LV01-KA226-VET-094520, balandžio 20 - 22 dienomis vyko tarptautinis projekto partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo projekto partneriai iš Latvijos Zalenieku komerciala un amatniecibas viduskola ir Latvijas Lauksaimniecibas universitate, o projekto partneriai iš Slovakijos Stredná odborná škola stavebná prisijungė nuotoliniu būdu. Susitikimo metu buvo aptartos įgyvendintos projekto veiklos, pristatytos projekto partnerių rengiamos skaitmeninės strategijos, diskutuota apie kuriamą intelektinį produktą, peržiūrėtas projekto biudžetas, aptartos viešinimo veiklos ir kiti aktualūs klausimai. Susitikimo dalyviai lankėsi Vilniuje tarptautinėje parodoje "Resta & Baldai ir dizaino sprendimai", kurioje domėjosi išmaniaisiais statybos, baldų ir dizaino sprendimais, stebėjo vykstantį profesinio mokymo įstaigų apdailininkų mokinių profesinio meistriškumo konkursą. Po vizito parodoje projekto dalyviai lankėsi restorane "Gabi", kuriame yra įrengtas senovinių plytų muziejus. Svečiai iš Latvijos kartu su Centro darbuotojais aplankė ir susipažino su Panevėžio STEAM centro ir Robolabo veiklomis, kur išbandė įvairias siūlomas veiklas ir tobulino įgūdžius bei pasisėmė patirties ir idėjų. 

Skaityti daugiau...

baneriai

Mūsų draugai:

SMSM logo  lr  rumai2   aikos priedelis mes rusuojam   image0011