map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo pprc tvarkarastis tvarkarastis face

VIZIJA
moderni, atvira kaitai, atitinkanti asmens ir visuomenės poreikius profesinio mokymo įstaiga
MISIJA
teikti ugdymo, suaugusiųjų švietimo paslaugas, sudaryti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinti rinkos poreikius
INFORMACINIŲ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ APTARNAVIMO TECHNIKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

Pranešame, kad yra parengtos viešosios įstaigos Panevėžio darbo rinkos mokymo centro, viešosios įstaigos Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centro ir Viešosios įstaigos Panevėžio profesinio rengimo centro reorganizavimo sąlygos.

Reorganizavimo būdas – sujungimas. Viešoji įstaiga Panevėžio darbo rinkos mokymo centras, viešoji įstaiga Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras ir Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras reorganizuojamos jungimo būdu, sujungiant į naują juridinį asmenį – viešąją įstaigą Panevėžio mokymo centrą.

Reorganizuojamos šios viešosios įstaigos, kurios kaip juridiniai asmenys po reorganizavimo baigia savo veiklą:

1. Panevėžio darbo rinkos mokymo centras: teisinė forma – viešoji įstaiga; buveinės adresas – Panevėžys, J. Basanavičiaus g. 23A; juridinio asmens kodas – 147178142; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie viešąją įstaigą Panevėžio darbo rinkos mokymo centrą, – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.

2. Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras: teisinė forma – viešoji įstaiga; buveinės adresas – Panevėžys, Aldonos g. 4; juridinio asmens kodas – 304384359; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centrą, – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.

3. Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras: teisinė forma – viešoji įstaiga; buveinės adresas – Panevėžys, Staniūnų g. 68; juridinio asmens kodas – 111963995; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Viešąją įstaigą Panevėžio profesinio rengimo centrą, – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.

Po reorganizavimo pasibaigiančių viešųjų įstaigų – Panevėžio darbo rinkos mokymo centro, Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centro ir Viešosios įstaigos Panevėžio profesinio rengimo centro – teisės ir pareigos 2022 m. rugsėjo 1 d. pereina po reorganizavimo veiksiančiai viešajai įstaigai Panevėžio mokymo centrui.

Su reorganizavimo sąlygomis, po reorganizavimo veiksiančios viešosios istaigos įstatų projektu, reorganizavime dalyvaujančių viešųjų istaigų praėjusių trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais galima susipažinti viešosios įstaigos Panevėžio darbo rinkos mokymo centro, viešosios įstaigos Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centro ir Viešosios įstaigos Panevėžio profesinio rengimo centro interneto svetainėse: https://www.paneveziodrmc.lt/, https://margarita.lt/, https://www.panprc.lt/ bei valstybės įmonės Registrų centro leidžiamame leidinyje ,,Juridinių asmenų vieši pranešimai“, taip pat sudaromos sąlygos tretiesiems asmenims susipažinti atitinkamos įstaigos buveinėje įstaigos darbo valandomis.

Reorganizavimo dokumentai:

pdfReorganizavimo sąlygos.pdf

pdfReorganizavimo sąlygų 1 priedas (valdymo struktūra).pdf

pdfReorganizavimo sąlygų 2 priedas (pareigybių sąrašas).pdf

pdfĮstatų projektas.pdf


 

baneriai

Mūsų draugai:

SMSM logo  lr  rumai2   aikos priedelis mes rusuojam   image0011